Hoppa till innehåll
Media

Utdelningen av frukt i skolan fortsätter fram till utgången av juli

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2020 15.06
Pressmeddelande

EU-systemet med stöd för utdelning av frukt och grönsaker i skolan fortsätter från slutet av april fram till utgången av juli. Regeringen beslutade om förlängd tid på onsdag.

Stödperioden förlängdes eftersom skolorna och daghemmen till stor del är stängda på grund av coronavirusepidemin. Stödet kan inte användas fullt ut utan en ändring av förordningen. Stödet för utdelning i skolan finansieras med EU-medel.

Finland har fått drygt 3,8 miljoner euro för mejeriprodukter och 1,6 miljoner euro för frukt och grönsaker för läsåret. Finansieringen fördelas över två budgetår. Stöd för mejeriprodukter betalas enligt tidigare bestämmelser för hela skolåret.

Ytterligare information:

Pekka Sandholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295162416