Hoppa till innehåll
Media

Framtida jordbrukspolitik på agendan för EU-rådet för jordbruk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2018 13.04
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 29 januari 2018. Sammanträdet är det första för Bulgarien under landets EU-ordförandeskapsperiod våren 2018. Jordbruksministrarna fortsätter dialogen om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Ordförandelandet Bulgarien kommer att ordna temadiskussioner om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) på rådets möten under våren. Ett särskilt diskussionsämne är CAP:s mervärde och mål samt ansvarsfördelningen mellan medlemsländerna och EU. Bakom detta ligger Europeiska kommissionens meddelande i november om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. 

Kommissionens primära förslag, till exempel att utveckla kriståligheten och stärka miljö- och klimatåtgärderna och landsbygdens livskraft, är enligt Finland värda att understödja. Att främja en konkurrenskraftig jordbruksproduktion, fortsatt produktion i alla EU-områden, bioekonomi och cirkulär ekonomi är också viktiga mål. Att trygga hög livsmedelssäkerhet och högt välbefinnande hos djur är enligt Finland den rätta infallsvinkeln när det gäller den europeiska jordbruksproduktionens framtid. 

Målet för den gemensamma jordbrukspolitiken är att ge mervärde genom bland annat en tryggad matsäkerhet i EU, skäliga inkomster för jordbrukare, skäliga konsumentpriser och en fungerande inre marknad. Finland anser det viktigt att den gemensamma politiken också svarar på klimat- och miljöutmaningar.  

Finland har i flera års tid understrukit behovet av en enklare jordbrukspolitik. Kommissionens tankar om en mer strategisk planering av att genomföra politiken och medlemsländernas utökade rätt att planera stödsystem stödjer detta mål. Medlemsländerna bör ha större frihet att besluta om vilka som är de rätta åtgärderna med hänsyn till de olika ländernas förhållanden. 

Jordbruksministrarna kommer också att få ta del av kommissionens lägesrapport om marknaden och de internationella handelsförhandlingarna. Enligt Finland ska kommissionen fortsätta att noggrant följa upp marknadsläget för olika produkter för att kommande fluktuationer på marknaden ska kunna ses i tid. 

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

CAP EU och internationella frågor Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat