Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Framgångsrik lokalt ledd utveckling inom EU:s fiskeriområden

Jord- och skogsbruksministeriet
20.5.2016 10.01
Pressmeddelande

Fiskeaktionsgrupper från de olika EU-länderna möts på ett internationellt seminarium i Helsingfors den 24 – 26 maj. De lokala aktionsgrupperna bidrar till näringarna inom fiskerihushållningen och havsekonomin.

Grupperna hjälper fiskare att hitta nya affärsmöjligheter, uppmuntrar unga att etablera sig i branschen, hjälper att till exempel trolla fram gourmetmat av karpfisk eller tillverka exotiska smycken av fiskben och bygga varumärken för dem. Verksamheten är alltså mycket bred och har en koppling till den blå tillväxten och bioekonomin.

Seminariets mål är att

  • hjälpa medlemsländernas fiskeaktionsgrupper att ta fram allt bättre utvecklingsstrategier
  • öka den lokalt ledda utvecklingens effekter
  • hjälpa aktionsgrupperna och förvaltningsmyndigheterna att utveckla uppföljnings- och utvärderingsmetoder för att kunna svara på utmaningarna i den snabbt föränderliga omvärlden
  • diskutera verksamhetens resultat och framtidsutsikter

Seminariedeltagarna får också höra om god praxis, diskutera i arbetsgrupper och ta del av projektinformationen. Vidare finns det möjlighet att delta i Södra Finlands fiskeaktionsgrupps exkursion. Till seminariet förväntas ca 150 deltagare.

Lokalt ledd utveckling är verksamhet som stärker sammanhållning på lokal nivå och bidrar till att uppnå resultaten som lokala invånare tillsammans har kommit överens om. Under programperioden 2014 – 2020 arbetar 20 EU-länder med lokalt ledd utveckling. Antalet lokala fiskeaktionsgrupper är ungefär 300.  För arbetet fås stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Seminariet ordnas av EU:s nätverksenhet för lokalt ledd utveckling inom fiskerinäringen FARNET tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och Södra Finlands fiskeaktionsgrupp. Initiativet till seminariet kommer från Europeiska kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske.

Nätverket för lokalt ledd utveckling inom fiskerinäringen FARNET: www.farnet.eu
FARNET-tidning: CLLD for 2014/2020
Exempel på projekt: Finland och det övriga Europa
Video: FARNET in 4 minutes

Ytterligare information:
Petri Rinne, FARNET/Finlands byaverksamhet, tfn 040 555 3232, [email protected]
Kari Saulamo, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2261, [email protected]
Esko Taanila, Södra Finlands fiskeaktionsgrupp ESKO, p. 044 377 4516, [email protected]

EU och internationella frågor Fiskar