Hoppa till innehåll
Media

Till fronten i fiskenäringen genom samarbete mellan forskare och företag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2017 15.25 | Publicerad på svenska 16.3.2017 kl. 15.44
Nyhet
Kanslichef Jaana Husu-Kallio, vd Kaj Arvonen och landskapsfullmäktiges ordförande Kari Rajamäki vid tillfället när grundstenen läggs för Varkaus fiskodlingsanläggning 14.3.

I Varkaus fiskodling provas en ny modell där forskning och företagande möts. Tack vare kompanjonskapet kan forskning bedrivas i produktionsskala, vilket förstärker den inhemska fiskenäringens utveckling och konkurrenskraft.

– Detta snabbar upp utvecklingen av ny teknik och lösningen av problem i anslutning till detta. Dessutom skapar modellen en grund för att brett dela resultaten av utvecklingsarbetet för användning av andra företag, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio när grundstenen läggs för Finnforel Oy:s fiskodling i Varkaus den 14:e mars.

Finnforel har fått ett något högre stöd för investeringen från samhället än vanligt. I gengäld har företaget beaktat forskningens behov i investeringen och förbundit sig att samarbeta med forskarna vid Naturresursinstitutet.

– Globalt sett är fiskodling en starkt ökande trend och tekniken utvecklas runtom i världen. Jag hoppas se vattenbruk som en växande, internationell och förnyande näring i Finland, konstaterade Husu-Kallio.

Av finansieringen för anläggningen som blir klar i slutet av året och som ska producera regnbåge kommer cirka fem miljoner euro från Europeiska havs- och fiskerifonden. Finnforel Oy har fått 3,1 miljoner euro för anskaffning av den teknik för cirkulerande vatten och de bassänger som behövs för fiskodling och Keski-Savon teollisuuskylä Oy har fått 1,8 miljoner euro för att bygga en hall. Med stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden inleds under våren också ett innovationsprogram för vattenbruk.

Vatten- och näringsämnesbesparande odling med cirkulerande vatten är det enda sättet att i inlandet producera matfisk på ett miljövänligt sätt i stor skala. I Finland har också andra företag börjat använda teknik med cirkulerande vatten. Produktionen har utökats med nya arter, som vitlax och ålmal. 

Blå bioekonomi hör till regeringens spetsprojekt. Fiskodling positionerar sig som en miljö- och resurseffektiv näringsverksamhet i kärnan av blå bioekonomi. I spetsprojektet investeras bland annat i en försöksmiljö för miljöeffektiv teknik för cirkulerande vatten vid Naturresursinsitutets enhet i Laukas, för användning av företag och forskning. Målet är att snabba upp utvecklingen av ny teknik.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
sakkunnig Timo Halonen, tfn 0295 162 411

Bioekonomi Fiskar Forskning och utveckling Mat och jordbruk