Hoppa till innehåll
Media

Undantag från tvärvillkoren 2022 för trädor som utgör areal med ekologiskt fokus

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 13.58
Pressmeddelande

Torsdagen den 28 april 2022 godkände statsrådet undantag från tvärvillkoren 2022 för trädor som utgör areal med ekologiskt fokus inom ramen för förgröningsstödet (EFA-trädor). Syftet med undantaget är att öka produktionen av mat och foder, eftersom kriget i Ukraina har inverkat på efterfrågan och utbudet av jordbruksprodukter.

En förordning har ändrats så att gödsel får spridas ut och växtskyddsmedel får användas på EFA-trädor som i år används för jordbruksproduktion. De EFA-trädor som används för jordbruksproduktion behöver inte heller uppfylla särskilda krav i fråga om fröblandningen på grundvattenområden. Undantagen är temporära och gäller under 2022.

På EFA-trädorna får odlas vilken stödberättigande gröda som helst, och det är tillåtet att bärga skörd från dem och att använda arealen som betesmark. För att produktionen av livsmedel och foder ska vara effektiv på dessa arealer är det tillåtet att använda gödselmedel och växtskyddsmedel. Enligt tvärvillkoren ska växterna sås senast den 30 juni, medan växter som sås på hösten inte får sås förrän den 16 augusti.

För EFA-trädor som inte odlas, används för bete eller bärgas i år och andra trädor än EFA-trädor gäller tvärvillkoren utan undantag.

Livsmedelsverket har meddelat separata anvisningar om hur jordbrukarna i stödansökan ska uppge de EFA-trädor som de använder för produktion. Anvisningarna har uppdaterats den 28 april 2022 i och med ändringen av förordningen om tvärvillkor. Livsmedelsverkets anvisningar finns här.

Ändringen av förordningen har samband med den ändring av förordningen om förgröningsstöd som statsrådet tidigare godkänt och som gjorde det tillåtet att i år använda EFA-trädor för odling, bete och bärgning av skörd (JSM:s pressmeddelande den 7 april 2022). Ändringen grundade sig på kommissionens beslut enligt vilket medlemsstaterna får göra det möjligt att utnyttja EFA-trädor för jordbruksproduktion 2022. 

Kravet på ekologisk fokusareal gäller endast gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och som har mer än 15 hektar åkerareal. Kravet gäller inte mindre gårdar i de landskapen, gårdar som bedriver ekologisk produktion eller gårdar som har vall, träda eller baljväxter på en överväldigande del av sin åkermark. År 2021 var sammanlagt cirka 20 000 hektar EFA-träda.

Att iaktta tvärvillkoren är en förutsättning för att få jordbrukarstöd till fullt belopp.

Mer information: 

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 207, pia.lehmusvuori(at)gov.fi
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi