Hoppa till innehåll
Media

Uppdatering - Fiskestadgan för Tana älvs sidovattendrag för sommaren 2024 har godkänts: Tillåten laxdimension: 30 cm - 65 cm

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2024 13.05
Pressmeddelande
Tenojoki ilmasta

Torsdagen den 20 juni 2024 godkände riksdagen statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag. Förordningen kompletterar de övriga bestämmelserna om fiske i Tana älvs vattendrag 2024. Förordningen trädde i kraft den 20 juni.

Uppdatering den 1 juli 2024: tillåten laxdimension: 30 cm - 65 cm.

Det fiske som är tillåtet i Tana älvs sidovattendrag fokuserar också i sommar på fiske efter andra fiskar än lax eftersom som helhet sett är laxsituationen fortfarande väldigt dålig. Jämfört med fjolåret handlar den största ändringen i förordningen om att fiske efter lax är tillåtet i väldigt begränsad utsträckning i de laxförande delarna i Utsjoki vattendrag och i Veitsijoki, där laxbeståndens tillstånd har varit något bättre än i andra sidovattendrag. 

I Utsjoki och Veitsijoki får lax fiskas under två dygn från måndagen den 1 juli kl. 19 till onsdagen den 3 juli till kl. 19. Var och en fiskare får sammanlagt ta upp endast en 30 cm - 65 cm stor lax. Större laxar måste försiktigt släppas tillbaka i vattnet eftersom de är viktiga moderfiskar för att laxbestånden ska återhämta sig. I gränsälvsområdet, Tana älvs huvudfåra och Enare älv är laxfiske endast tillåtet i enskilda fall med närings-, trafik- och miljöcentralens dispens som hänför sig till att bevara den samiska fiskekulturen i Tana älv.

Till övriga delar har bestämmelserna i förordningen inte ändrats nämnvärt jämfört med året innan, och fiskebestämmelserna är i stort sett desamma som gäller för Tana älvs huvudfåra.

Naturresursinstitutet följer också denna sommar laxbeståndens tillstånd på flera olika sätt i Tana älvs vattendrag. På Naturresursinstitutets webbplats kan man följa hur laxen stiger i den nedre delen av Tana älv i Polmak. I likhet med tidigare år har antalet stigande laxar från början varit rätt lågt, vilket tyder på att laxbeståndens svaga tillstånd ser ut att fortsätta. Därför önskar man att fiskarna fiskar ansvarsfullt.

Statsrådets förordning om fisket i sidovattendragen till Tana älvs vattendrag år 2024 (378/2024) i författningssamlingen

 

Uppföljning av vandringslaxar

Mer information:


Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 152, fornamn.efternamn@gov.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 051, fornamn.efternamn@gov.fi