Hoppa till innehåll
Media

Utkast till förvaltningsplan för sälstammarna i Östersjön på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2023 11.13
Pressmeddelande

Syftet med förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön är att samordna fiskerinäringens verksamhetsförutsättningar och sälbeståndens skyddsbehov. Remissyttranden om utkastet till uppdaterad förvaltningsplan kan lämnas till och med den 12 juni 2023.

Huvudmålen för förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön är att gråsälen fortsättningsvis ska ha en gynnsam bevarandestatus samt att beståndet av östersjövikare inte försvagas till 2030 och att den efter det stärks och på lång sikt når en gynnsam bevarandestatus.

Syftet med att uppnå och upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för sälstammarna i Östersjön är att trygga sälstammarnas livskraft och samtidigt beakta näringsidkarnas och medborgarnas behov och synpunkter samt den sociala hållbarheten. I förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön beskrivs de centrala åtgärderna för att säkerställa att de havslevande sälarna fortsätter att vara en del av mångfalden vid Finlands kust samt för att samordna fiskerinäringen och de växande sälbestånden. 

Förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön är en uppdatering av förvaltningsplanen från 2007. Förvaltningsplanen uppdaterades av Finlands viltcentral under 2018 och färdigställdes vid jord- och skogsbruksministeriet 2023.

Ett utkast till förvaltningsplan är nu på remiss. Remissyttranden kan lämnas till och med den 12 juni 2023.

Begäran om remissyttranden och förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön


Ytterligare information:

Ida Anomaa, sakkunnig, tfn 0295 162 364, ida.anomaa@gov.fi

Djur och växter Vilt