Hoppa till innehåll
Media

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för näringscirkulation inleds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2024 14.59
Pressmeddelande

Utlysningen av stöd till biogasanläggningar för näringscirkulation inleds onsdagen den 13 mars kl. 7.30. Du kan ansöka om stöd fram till onsdagen den 10 april kl. 16.15.

Stödet för näringscirkulation söks genom ett anbudsförfarande där anbud ska lämnas in för behandling av ett kilo fosfor (€/kg fosfor). Stödet betalas enligt stödberättigade fosforkilon som mottagits vid en anläggning och omvandlats till gödselfabrikat. Stöd beviljas för fosforkilon i både vattenväxtmassor och naturgödsel från husdjur. Stödet söks via tjänsten sokunderstöd.fi.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är statsbidragsmyndighet för stödet och ansvarar för verkställningen av det. Den 29 februari ordnade NTM-centralen i Egentliga Finland ett infotillfälle om utlysningen där man gav detaljerade råd om hur man ansöker om stödet och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och diskutera. Det finns en inspelning av tillfället som man kan få ta del av på begäran av NTM-centralen i Egentliga Finland. På webbplatsen finns dessutom en skriftlig sammanfattning av de frågor och svar som ställdes vid mötet.

Statsbidragsmyndigheten kan hjälpa enskilda sökande att ansöka om stöd under de två första veckorna av anbudsförfarandet, dvs. ända fram till den 27 mars. Frågor kan lämnas in skriftligen till e-posten på NTM-centralens webbplats. Frågorna besvaras så snabbt som möjligt och svaren publiceras på webbplatsen.

Den som planerar att ansöka om stöd bör beakta att tillstånden för den stödberättigande verksamheten ska vara i kraft eller så ska ansökan om tillstånd ha lämnats in före man kan delta i anbudsförfarandet. Mer information om hur du ansöker om stöd finns på webbplatsen för NTM-centralen i Egentliga Finland, via vilken du också kan be om att få ta del av inspelningen från informationstillfället.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet

Karoliina Pietiläinen, specialsakkunnig 

0295 162 017 
fornamn.efternamn@gov.fi