Hoppa till innehåll
Media

Utrymmeskraven för får och getter preciserades i byggande som stöds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2014 12.47
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat förordningen för byggande av får- och getstallar som stöds. De nya byggnadstekniska och funktionella kraven träder ikraft den 1 augusti. Förordningen som endast berör byggande som stöds med allmänna medel kan ses som ett komplement med byggnadsanvisningar för de allmänna djurskyddsbestämmelserna.

Målsättningen med uppdateringen är att i de statsunderstödda byggprojekten göra klarare regler som bättre kompletterar övriga bestämmelser som berör det här ämnesområdet. Därigenom har ändringar gjorts beträffande djurens utrymmeskrav och utfodrings- och dricksutrustningar. Bl.a. har definieringen av djurens storlek nu utökats med ålderkategori vid sidan om viktklasser för att underlätta dimensionering och granskning av djurplatserna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
planerare Kjell Brännäs, 0295 16 2331