Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i bestämmelserna om handel med levande djur på inre marknad

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2010 8.14
Pressmeddelande -

Helsingfors 30.11.2010

Ändringar i bestämmelserna om handel med levande djur och animaliska biprodukter på inre marknad

Villkoren för handel med levande djur och animaliska biprodukter på EU:s inre marknad ändras 1.12.2010. Ändringarna gäller inte produktionsdjur.

Kravet på medicinering mot bandmask Echinococcus hos hundar och katter ska preciseras när det gäller införsel till EU:s inre marknad. Medicineringen ska ges i det land varifrån djuret förs in till Finland.

När det gäller renar, går det att följa nationella krav. Renar importeras från Sverige och Norge för slakt och tävlingar. Enligt den nya förordningen gäller samma importvillkor för båda länderna.

Systemet med införseltillstånd för minigrisar ska avvecklas. Importörer av minigrisar ska registrera sig på Livsmedelssäkerhetsverket Evira på samma sätt som vid införsel av andra produktionssvin. Eftersom alla svin orsakar likadana risker för spridning av djursjukdomar, måste man följa samma djurhälsokrav. Till Finland importeras årligen en viss mängd svin som används som sällskaps- eller forskningsdjur.

Även införseltillstånden för hobby- och sällskapsfåglar ska slopas. I förordningen ingår hälsokrav som tillämpas på införseln av dessa fåglar på EU:s inre marknad.

På handeln med humlor och bin tillämpas också samma krav på den inre marknaden. Humlor och bin sprider samma djursjukdomar. Humlor förs in till Finland i pollineringssyfte.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning beaktas EU:s nya lagstiftning om biprodukter som träder i kraft i mars 2011. Den väsentligaste ändringen med tanke på införsel till EU:s inre marknad går ut på att i fortsättningen är det möjligt att importera bearbetat djurprotein som har framställts enligt biproduktförordningen och används som foder för pälsdjur (kött- och benmjöl framställd av kategori 3-material).

Spårning och kontroll av slaktbiprodukter och material från fisk, som ska användas som pälsdjursfoder, effektiveras, vilket innebär att införseln av varje parti av dessa biprodukter måste förhandsanmälas till Evira.

Mer information:
ändringar i lagstiftningen:
veterinäröverinspektör Seppo Kuosmanen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 52272
anvisningar för handel med djur och animaliska biprodukter på den inre marknaden:
överinspektör Virva Valle, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 020 77 24309
överinspektör Taina Haarahiltunen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 0407559074

Telefonrådgivning om införsel av sällskapsdjur, tfn 020 690 991 (mån-ons kl. 9-11), ehyt@evira.fi

Sirkka-Liisa Anttila