Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet informerar
Ny fiskmjölsfabrik en boost för hela fiskerinäringen

Jord- och skogsbruksministeriet
14.6.2016 10.00
Pressmeddelande

Tillverkning av inhemskt fiskmjöl och Östersjöfoder är perfekta exempel på regeringens spetsprojekt inom blå bioekonomi. Den nya fiskmjölsfabriken har enligt Naturresursinstitutets rapport stora ekonomiska effekter: fabriken öppnar en ny viktig marknad för strömmingsfiskare i hemlandet och ger såväl inkomster som skapar arbetstillfällen i skärgårdskommuner. Även miljön drar nytta av att man återvinner näringsämnen.

I fiskmjölsfabriken har investerats sammanlagt ca 6,5 miljoner euro. Av denna summa kommer 49 procent från Europeiska havs- och fiskerifonden. Enligt Naturresursinstitutet ger investeringen Kasnäsområdet ytterligare 8 – 12 miljoner euro i omsättning och skapar 10 nya arbetsplatser per år. Fabriken har också indirekta sysselsättande effekter inom primärproduktionen, transportområdet och fodertillverkningen.  Fabrikens multiplikatoreffekt är 27 – 47 miljoner euro. Ur sysselsättningsperspektiv innebär detta ungefär 50 personer.

– Fabriksinvesteringen och användningen av Östersjöfoder har betydande regionalekonomiska konsekvenser och ger nya hållbara tillväxtmöjligheter för hela den inhemska fiskerinäringen. På samma gång förbättrar man handelsbalansen och självförsörjningsgraden på fisk och protein. Därför är fabriken en strategiskt viktig investering i vår fiskerinäring, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I den nya fiskmjölsfabriken tillverkas fiskmjöl och fiskolja som används som råvara i fiskfoder. Fabriken köper upp till omkring 30 – 40 miljoner kg fisk per år.

– I början av året var fiskmjölsråvarans pris ca fem cent högre än priset på råvaran för pälsdjursfoder. Varje ytterligare cent som tillkommer på genomsnittspriset för strömming ökar fiskerisektorns intäkter med 300 000 – 400 000 euro på årsnivå, säger forskaren Jari Setälä vid Naturresursinstitutet.

Hållbarare matproduktion och renare Östersjön genom återvinning av näringsämnen

Fiskodlingens näringsbalans i Östersjön kan vara neutral om fiskarna matas med foder som är tillverkat av fisk från Östersjön. Fiskmjölsfabriken gör det möjligt att tillverka inhemskt Östersjöfoder och ger fiskodlare möjlighet att börja använda det.

Den nationalekonomiska nyttan är störst om fiskodlingsproduktionen växer enligt den nationella vattenbruksstrategin. En produktionsökning med 10 miljoner kg ger enligt Naturresursinstitutets uppskattning ca 40 miljoner euro och skapar omkring 400 nya arbetsplatser vid kusten. När man också beaktar multiplikatoreffekten innebär detta ca 120 miljoner euro och ca 1 400 arbetsplatser.

Regeringen bidrar till arbetet med att återvinna näringsämnen inom fiskodlingen också på andra sätt. I våras inleddes ett pilotprojekt med företagare, forskare och myndigheter som undersöker hur nya styrmetoder som är nyttiga för såväl miljön som näringen kan tillämpas när man beviljar miljötillstånd för fiskodlingar. Ett temaområde är användningen av Östersjöfoder.

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 341 9934, [email protected]
Timo Halonen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 411, [email protected]
Jari Setälä, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 327 682, [email protected]

Bioekonomi Fiskar Fiskerinäring Kimmo Tiilikainen Vatten spetsprojekt