Hoppa till innehåll
Media

De nya näringsrekommendationerna betonar kosten som helhet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2014 8.29
Pressmeddelande -

Statens näringsdelegations nya näringsrekommendationer för hela befolkningen har nu färdigställts. De följer huvudsakligen de nordiska rekommendationer som publicerades senaste höst (NNR2012). Rekommendationerna sätter hela kosten i fokus, och man ser både på de olika livsmedlens kvalitet, mängd och betydelse som näringskälla och deras samband med hälsan.

Rekommendationerna är avsedda att användas som grund för arbetet inom hälsovården, matservicen och livsmedelsindustrin och olika myndigheters och folkhälsoorganisationers arbete för en bättre folkhälsa. Rekommendationerna innehåller också anvisningar för vårt kostval, utarbetade för att passa våra matvanor och vår finländska matkultur. Som stöd för kostvalet har man tagit fram en ny kosttriangel och en tallriksmodell.

Mindre salt än i de nordiska rekommendationerna
I fråga om enskilda näringsämnen liknar våra förnyade rekommendationer i stort sett de nordiska rekommendationerna. Det rekommenderade saltintaget är ändå lägre än i de nordiska rekommendationerna, dvs. 5 g/dygn (enligt de nordiska rekommendationerna 6 g/dygn). Den nya rekommendationen motsvarar det långsiktiga mål som ingick redan i de tidigare rekommendationerna, och är också förenligt med rekommendationerna från WHO och andra internationella organisationer. Det rekommenderade intaget av D-vitamin har ökats något för barn över två år, vuxna och äldre personer. Det rekommenderade dagliga intaget av selen har också ökats något. Utrymmet för andelen fett av det dagliga energiintaget har ökats, medan den undre intervallgränsen för det rekommenderade kolhydratintaget har sänkts något. Man fäster nu större vikt vid fetternas och kolhydraternas kvalitet. Man betonar fortfarande att de omättade fetternas andel av kosten ska vara tillräckligt stor, och att största delen av kolhydraterna bör intas i form av kostfiberrika livsmedel.

Motiveringarna till förändringarna presenteras här i kortfattad form, de presenteras närmare i de nordiska rekommendationerna (www.norden.org/nnr).

Kosttriangel och tallriksmodell som verktyg
I de matbaserade rekommendationerna betonas inslaget av hälsosamma ingredienser som grönsaker och rotfrukter, bär, frukt, baljväxter och fullkornsspannmål och därtill fisk, vegetabiliska oljor och växtoljebaserade bordsfetter, nötter, frön och fettfria och fettfattiga mjölkprodukter. Det rekommenderas att man äter minst ett halvt kilo grönsaker, rotfrukter, bär och frukt per dag i stället för tidigare rekommenderade 400 gram (också enligt NNR2012). Vi rekommenderas minska intaget av rött kött (nöt, svin, får), i synnerhet intaget av köttprodukter och mättat fett. Vi ska också minska vårt intag av tillsatt socker och salt och fiberfattiga livsmedel. Den nya kosttriangeln klargör hur en hälsosam kost sammansätts. Tallriksmodellen visar samma sak, men för en måltids del. Man har också producerat nya affischer över kosttriangeln och tallriksmodellen.

Också vegetariska modeller och matservicens perspektiv är med
I rekommendationerna ingår en kortfattad presentation av några nya ämnesområden. De nya kapitlen handlar om vegetarisk kost, förpackningspåskrifter och rekommendationernas tillämpning inom matservicen. Dessutom tar man också upp våra kostval ur perspektivet hållbar utveckling.

- De största utmaningarna när det gäller tillämpningen av de nya rekommendationerna gäller fettets kvalitet och hur den kan förbättras, särskilt hur mättade, hårda fetter kan ersättas med växtfetter. Andra utmaningar är att öka fiberintaget, minska saltintaget och skapa balans mellan intaget och förbrukningen av energi, konstaterar Jaana Husu-Kallio, ordförande för statens näringsdelegation.

Trots att målen är högt ställda är hon övertygad om att de med tiden kan nås genom långsiktig samverkan mellan olika aktörer.

De nya rekommendationerna och bilder av kosttriangeln och tallriksmodellen finns på Statens näringsdelegations webbplats: www.ravitsemusneuvottelukunta.fi. En video från rekommendationernas publiceringstillfälle kan ses på webben på adressen http://videonet.fi/mmm/20140123/.

Rekommendationerna kommer att översättas på svenska under våren.

Mera information:
Professor Mikael Fogelholm, mikael.fogelholm(at)helsinki.fi, tfn +358 50 3180302
Biträdande professor Ursula Schwab, ursula.schwab(at)uef.fi, tfn +358 29445 4528
Generalsekreterare Raija Kara, raija.kara(at)evira.fi, tfn +358 29530 4292

Jari Koskinen