Hoppa till innehåll
Media

Tillfälligt stöd till jordbruket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2010 11.50
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag ett förslag till kommissionen om tillfälligt nationellt stöd till jordbruket. Möjligheten att betala tillfälligt nationellt stöd till jordbruket ingår i kommissionens meddelande om den aktuella finansiella och ekonomiska krisen.

Införandet av stödet förutsätter kommissionens godkännande och en ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, om vilket statsrådet också godkände regeringens proposition.

Enligt förslaget ska tillfälligt nationellt stöd kunna beviljas sökande som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av nationellt stöd, bedriver jordbruk år 2010 och får direkt stöd av EU, kompensationsbidrag, stöd för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket eller nationellt inkomststöd för år 2010.

Stöd ska kunna beviljas om förhållandet mellan sökandens främmande kapital som gäller jordbruksproduktion och trädgårdsodling (exklusive leverantörsskulder och resultatregleringar) i slutet av år 2009 och det sammanlagda medeltalet för försäljningsinkomster och stöd exklusive mervärdesskatt i anslutning till sökandens jordbruksproduktion eller trädgårdsodling under verksamhetsåren 2007–2009 är minst ett.

Stödet ska definieras som en andel av det främmande kapitalet (exklusive leverantörsskulder och resultatregleringar) 31.12.2009. Stödet ska kunna höjas om beloppet för sökandens bygginvesteringar inom jordbruk eller trädgårdsodling under skatteåren 2004–2009 med avdrag för investeringsstöd och ersättningar som sökanden fått under samma period, är mer än 20 000 euro.

Enligt kommissionens meddelande ska stödet beviljas före utgången av år 2010. Det sammanlagda beloppet av det föreslagna tillfälliga nationella stödet och stödet av mindre betydelse inom jordbrukssektorn får inte överstiga 15 000 euro under perioden 1.1.2008–31.12.2010. Det tillfälliga nationella stödet kan således uppgå till max. 7 500–15 000 euro per sökande. Enligt förslaget ska i tillfälligt nationellt stöd betalas högst 22 miljoner euro.

Närmare uppgifter från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09 160 52657, 040 733 6225
äldre regeringssekreterare Katri Valjakka, tfn 09 160 54245

Sirkka-Liisa Anttila