Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Landsomfattande skärgårdsseminarium i Jyväskylä: Ansvaret för konsekvenserna av brexit ska fördelas rättvist

Jord- och skogsbruksministeriet
8.6.2017 14.00 | Publicerad på svenska 8.6.2017 kl. 14.53
Pressmeddelande

Enligt skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot Hanna Kosonen ska riktlinjerna för EU-programperioden 2021 - 2017 såväl på den nationella nivån som på EU-nivån utformas så att de finska glesbygderna och glesbygdsnäringarna inte blir tvungna att ta hela ansvaret för konsekvenserna av brexit.

- EU:s delfinansiering är av stor vikt för utvecklingen i många områden. Skärgårdspräglade områden och områden som är splittrade av vattendrag ska beaktas enligt kraven i artikel 174 i EU-stadgan under den nya programperioden, säger Kosonen.

- Brexit förväntas minska EU:s årliga nettoinkomster med ca 12 miljarder euro. Britannien är den största nettobetalaren. Detta har oundvikligen verkningar för EU-fonderna och på det sättet också för programmen i Finland. De regionalpolitiska negativa konsekvenserna ska minimeras på så sätt att ansvaret för konsekvenserna fördelas rättvist.

Kosonen talade måndagen den 5 juni 2017 på det landsomfattande seminariet för skärgårds-, kust- och insjöfrågor på Alkio-opisto i Jyväskylä.  

Mer information:
Jorma Leppänen, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 744 900, jorma.leppanen(at)mmm.fi