Hoppa till innehåll
Media

Stödnivån för förlorad höstsådd och tillståndet att skörda trädor fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2018 14.53
Pressmeddelande

Statsrådet antog i dag en förordningsändring som gäller storleken av det stöd som betalas för misslyckad höstsådd. Stödet beviljas på grund av 2017 års kraftiga regn. Undantagsvis är det är också tillåtet att skörda ekologiska trädor på grund av sommartorkan.

Statsrådets förordning som rör misslyckad höstsådd till följd av de svåra väderförhållandena på hösten 2017 har ändrats. Ansökan om stöd inleddes efter att den ursprungliga förordningen hade utfärdats. Cirka 4 400 ansökte om stöd för en totalt 61 000 ha stor areal. Storleken av stöd per hektar ändrades för att det anvisade anslaget ska kunna användas fullt ut. Stödet uppgår till 17,61 euro per hektar i stället för det tidigare beloppet av 15 euro. Villkoret för stödet är att de osådda eller förstörda arealerna år 2017 utgör minst 30 procent av jordbrukarens totala areal för höstsådd.

I stöd kan beviljas sammanlagt 1,08 miljoner euro. Stödet, som finansieras med EU-medel, betalas ut i slutet av september.

Statsrådet godkände en ytterligare ändring som ger klartecken till att ekologiska trädor som omfattas av systemet med förgröningsstöd får skördas och användas som betesmark. Vanligtvis brukar det vara förbjudet att skörda eller beta på ekologiska trädor fram till den 15 augusti. På grund av den långvariga  torkan i somras sökte Finland tillsammans med vissa andra länder EU-kommissionens tillstånd för undantag från denna regel. Kommissionen godkände undantaget i juli, men på grund av tidsplanen för publiceringen av kommissionens beslut kunde beslutet på nationell nivå tas först nu. 

Att få skörda trädor underlättar något bristen på foder som följer av torkan. För att kunna skörda trädor i rätt tid med tanke på foderkvaliteten, informerade Landsbygdsverket om denna möjlighet redan på sommaren. Trädesarealen som jordbrukarna meddelade att de ville skörda eller använda som betesmark var ca 2 380 hektar stor.

Kravet på areal med ekologiskt fokus gäller gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och har minst 15 hektar åkerareal. Vissa gårdar, till exempel sådana som odlar ekologiskt eller som odlar mycket vallväxter, är undantagna från detta krav.

Ytterligare information:

Anne Vainio, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2168 (stöd för förlorad höstsådd)

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207 (trädor)

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248