Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet höjde tilläggsdelen för sockerbeta

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2008 13.23
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag höja värdet på gårdsstödets tilläggsdel för sockerbeta 2008. Höjningen grundar sig på beslutet i anslutning till EU: s sockerreform 2005 som utgår från att ersättningen för prissänkningen på sockerbetor växer i början. År 2008 betalas i til-läggsdel sammanlagt 13,59 miljoner euro.

Värdet på den gårdsspecifika tilläggsdelen är ca 94 euro per ton enligt grundleveransrät-tigheten under regleringsåret 2005/2006. Värdet stiger drygt 15 procent jämfört med år 2007. Höjningen gäller automatiskt för de stödrättigheter för vilka man tidigare har fastställt en tilläggsdel för sockerbeta.

Gårdsstödet ingår i det system med direktstöd som EU finansierar fullt ut. Tilläggsdelen för sockerbeta ersätter sänkningen av producentpriserna på sockerbeta.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Marjatta Jokela, tfn 09-160 523 14, 040 093 36 71
lantbruksrådet Arja-Leena Kirvesniemi, tfn 09-160 542 17, 040 733 62 24