Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om fredningstid för ål

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2018 13.34 | Publicerad på svenska 27.9.2018 kl. 15.42
Pressmeddelande
Foto: Tapio Gustafsson, Centralförbundet för Fiskerihushållning

Statsrådet beslutade i dag att fisket efter ål är förbjudet 1.10 - 31.1. Förbudet, som träder i kraft den 1 oktober 2018, gäller hela landet, dock inte Åland. Att fånga, sälja eller använda speciella ålfångstredskap är förbjudet under fredningstiden. Under fredningstiden ska ålar som fås som bifångst släppas ut i vattnet igen.

Genom den ändrade förordningen av statsrådet införs skyldigheten enligt EU-förordningen (2017/127) som förbjuder kommersiellt fiske efter ål i havsområdet under på minst tre varandra följande månader. Finlands fiskeförbud är en månad längre än vad som krävs enligt minimikravet och ska också gälla fritids- och inlandsfiske.

I Finland fångas ål, som är starkt hotad, i huvudsak av fritidsfiskare. Hälften av den totala årsfångsten på ca 10 000 - 12 000 kg kommer från havsområdet och hälften från inlandsvattnen. Kommersiellt fiske efter ål i inlandsvatten är obetydligt. Under de senaste åren har fångsten från havsområdet också varit bara ca 1 000 kg per år. Nästan alla i Finland fångade ålar är utplanterade.

Ytterligare information:
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2404, fornamn.efternamn@mmm.fi

Fiskar Fiskebegränsningar