Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om omstruktureringsstödet till sockerindustrin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2007 13.47
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag om tilldelning av omstruktureringsstöd till odlare och maskinentreprenörer. Stödsumman bygger på produktionen regleringsåret 2007/2008.

Ur EU:s fond betalas 1,97 miljoner euro i omstruktureringsstöd. Av denna summa får Sucros Oy 90 procent, odlarna nio procent och maskinentreprenörerna en procent. Det totala stödbeloppet grundar sig på Sucros Oy:s preliminära meddelande om att fabriken avstår från en kvot på 9 001 ton år 2008.

Omstruktureringsstödet ingår i EU:s reform av den gemensamma marknadens sockerordning som inleddes år 2005 och som jordbruksministrarna i september i år beslutade ge ny fart åt. Till följd av beslutet har odlarna sedan slutet av oktober kunnat ansöka om stöd för att avstå från produktionen. Ansökan kan gälla hela produktionen eller en del av den. Ansökningstiden löper ut den 30 november 2007. Det är sannolikt att ansökningarna kommer att avslås på grund av Sucros Oy:s meddelande.

Om ansökningarna avslås får odlarna inte stöd för att de avstår från produktionen men de får en del av det omstruktureringsstöd som betalas ut till fabriken samt ett ytterligare stöd på 237,50 euro per ton av den kvot de avstår ifrån. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar senare bestämmelser om närmare betalningsgrunder för omstruktureringsstödet och det ytterligare stödet.

På fabrikens stöd inverkar storleken av kvoten, tidpunkten för avsägelsen och hur långt demonteringen av produktionsanläggningarna har avancerat. Om ett sockerföretag endast avstår från en del av produktionskvoten, uppgår omstruktureringsstödet till högst 218,75 euro per ton av den kvot företaget avstår ifrån.

I Finland har produktionskvoten tilldelats till Sucros Oy som är det enda sockerproducerande företaget i vårt land. Företaget ägs av Danisco A/S och Lännen Tehtaat Oyj. Sockerfabriken i Salo stängdes år 2006 men Säkyläfabriken fortsätter verksamheten. I dag uppgår Sucros Oy:s produktionskvot till 90 000 ton, efter avsägelsen är Finlands sockerkvot 80 999 ton. I Finland finns omkring 1 900 sockerbetsodlare.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör, sektionschef Juha Palonen, tfn 09-160 529 35
överinspektör Auli Nurmi, tfn 09-160 522 63

Sirkka-Liisa Anttila