Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde nivåerna för vissa 2008 års stöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2009 13.14
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag nivåerna för hektarstödet för husdjurslägenheter i Södra Finland (stödregionerna A och B), stödet för specialväxter till Södra Finland och stödet för lagring av trädgårdsprodukter 2007.

I fjol infördes nya nationella stödformer som gäller Södra Finland, dvs. hektarstödet för husdjurslägenheter och stödet för specialväxter till Södra Finland som betalas utifrån odlingsarealen för frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis. Stöden ingår i avgörandet enligt artikel 141 som gäller åren 2008–2013. Det stödberättigande antalet hektar för dessa stödformer var i fjol mindre än beräknat.

De hektarspecifika stödnivåerna höjs för att stödets maximibelopp enligt artikel 141 ska kunna betalas fullt ut. Hektarstödet för husdjurslägenheter höjs med tre euro per hektar. Den nya stödnivån ligger således på 33 euro per hektar. Stödet för specialväxter höjs med fem euro per hektar, det nya stödet är 105 euro per hektar.

År 2008 kan stödet för lagring av trädgårdsprodukter uppgå till högst 1,05 miljoner euro. Eftersom efterfrågan på stöd enligt godkända ansökningar överskred maximibeloppet ska enhetsstödet sänkas jämfört med den tidigare bestämda nivån.

Stödet för maskinellt kylda lager är 13,6 euro/m3, för övriga lager 8,4 euro/m3. Lagringsstöd betalas till ca 280 stödmottagare. I området för nordligt stöd kan lagringsstödet betalas enligt de tidigare fastställda stödnivåerna.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila