Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde tilläggsdelen till LFA

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2007 10.02
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag den 15 november 2007 års nationella tilläggsdel till kompensationsbidraget (LFA). Inom regionerna A, B och C1 uppgår grunddelen till 19,22 euro/ha och inom regionerna C2-C4 till 24,03 euro/ha. Höjningen för husdjur är 76,88 euro per hektar. Det uppskattas att i tilläggsdel utbetalas 119,6 miljoner euro.

Kompensationsbidraget och den nationella tilläggsdelen kan sammanlagt uppgå till högst 250 euro per hektar. För att inte överskrida detta kan tilläggsdelen utgöra 96,1 procent av enhetsstödets maximibelopp.

Syftet med kompensationsbidraget, dvs. LFA, är att jämna ut skillnaderna i de olika regionernas produktionsförhållanden. En del av bidraget betalas av EU, en del finansieras med nationella medel. Hela tilläggsdelen finansieras med medel ur den nationella budgeten.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Juha Vanhatalo, tfn 09-160 52 793