Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet bekräftade stödet för potatisproduktionen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2008 12.58
Pressmeddelande -

Statsrådet bekräftade idag stödnivåerna för det nationella stödet till potatisproduktionen för 2008. Det hektarbaserade nationella stöd till potatisproduktion som betalas ut uppgår till sammanlagt 6,9 miljoner euro. Stödet betalas ut för att marknadsföra produktionen av odlad matpotatis och livsmedelsindustripotatis samt utsädespotatis. Stödet utbetalas till cirka 1 700 gårdar och en odlingsareal på 17 500 hektar.

Det nationella stödet till potatisproduktionen uppgår till 287 euro per hektar. Det stöd som betalas ut höjs med 118 euro per hektar till odlare som har ingått ett skriftligt odlingsavtal om marknadsföring av produktionen.

I området där det produceras utsädespotatis av hög kvalitet betalas ett extrastöd. Extrastödet uppgår till 83 euro per hektar för odlare som har ett skriftligt odlingsavtal och 58 euro per hektar för övrig produktion.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativ tjänsteman Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila