Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde nivåerna på lagringsstöd för trädgårdsprodukter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2008 13.15
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag den 14 februari nivåerna på lagringsstöd för trädgårdsprodukter i Södra Finland (region A och B) år 2007. Lagringsstödet för trädgårdsprodukter, som är ett nationellt stöd, uppgår till max. 1,11 miljoner euro år 2007. Eftersom efterfrågan på stöd som har räknats utgående från godtagbara ansökningar, överskred maximibeloppet var man tvungen att sänka enhetsstödet.

Stödet för maskinellt kylda lager för färskprodukter uppgår till 11,0 euro/m3 och för övriga lager 6,8 euro/m3. Stödet för lager avsedda för avtalsproduktion för industrin uppgår till 9,5 euro/m3 och för övriga lager 5,6 euro/m3.

Utfallet för nordligt stöd ligger inom de uppställda gränserna, dvs. inom region C1-C4 utbe-talas lagringsstödet enligt de tidigare fastställda stödnivåerna.

Ytterligare upplysningar från jord- och skogsbruksministeriet:
sektionschef Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 62 25