Hoppa till innehåll
Media

Fiskodlingen i Varkaus ökar utbudet på inhemsk fisk och kompetensen i branschen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2018 17.06
Pressmeddelande

Finnforels fiskodling i Varkaus som invigdes i dag är överlägset den största fiskodlingsenheten i det finländska fastlandet. Företaget ska öka produktionen av inhemsk regnbåge med närmare tio procent. På fiskodlingen arbetar forskare och företagare tillsammans. På grund av partnerskap får forskare arbeta i produktionsskala, vilket stärker den finska fiskenäringens konkurrenskraft.

– Finnforels moderna anläggning som bygger på en teknik som cirkulerar vatten är resultat av den privata och offentliga sektorns målmedvetna och långsiktiga samarbete. Företagets enastående koncept möjliggör hela produktionskedjan från romkorn ända fram till butikshyllan samt även en bred teknologiutveckling, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i Varkaus.

Naturresursinstitutets långsiktiga forskning för att utveckla tekniken har också bidragit till att genomföra projektet. Den vatten- och näringsbesparande odlingen i cirkulerande vatten är det mest potentiella sättet att i inlandet producera matfisk miljövänligt i stor skala.

– Efterfrågan på en effektivt och klimatvänligt producerad protein ökar ständigt i hela världen. Siktet är inställt på att fiskenäringen i framtiden ska skapa allt flera arbetstillfällen och ge bättre utkomst, även exportinkomster, än i dag. Fiskodlingen i Varkaus är en viktig etapp i denna utveckling, sade minister Leppä.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax har beviljat Finnforel Oy 3,9 miljoner euro för den teknik som behövs för odling i cirkulerande vatten samt för en linje för rensning och förädling av fisk. Keski-Savon teollisuuskylä Oy har fått 1,8 miljoner euro för att bygga en hall. Detta stöd på 5,7 miljoner euro kommer från Europeiska havs- och fiskerifonden. Projektets totalkostnader uppgår till 16,9 miljoner euro.

Blå bioekonomi är ett av regeringens spetsprojekt. Jord- och skogsbruksministeriet håller på att lägga sista handen vid den nationella forskningsagendan för blå bioekonomi. Målet är att på den internationella marknaden hitta affärsområden där finska företag och det finska kunnandet har möjligheter till tillväxt. 

Fiskodling som är miljö- och resurseffektiv näringsverksamhet ligger i kärnan av den blå bioekonomin. Inom spetsprojektet ska också reserveras medel för bland annat en försöksmiljö för miljöeffektiv teknik för cirkulerande vatten som byggs upp i Naturresursinstitutets enhet i Laukas och som kommer att användas av företag och forskning.

Mer information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411

Bioekonomi Fiskar Forskning och utveckling Jari Leppä Mat och jordbruk Natur och klimat Vatten