Hoppa till innehåll
Media

Av tipsvinstmedel ska användas 40 miljoner för hästuppfödning och hästsport

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2017 13.29
Pressmeddelande

Regeringen fastställde i dag en förordning om den andel av Veikkaus Ab:s intäkter som ska användas för att främja hästuppfödning och hästsport samt en plan för fördelning av avkastningen. Av Veikkaus Ab:s intäkter 2017 ska uppskattningsvis användas sammanlagt 40,1 miljoner euro för hästsport och hästuppfödning.

Det gäller en förhandsberäkning som grundar sig på att vinstmedlen från spel 2017 i regel ligger på samma nivå som i fjol. Den slutliga andelen är beroende på bl.a. finansernas allmänna utveckling och Veikkaus Ab:s slutliga realiserade resultat. I form av understöd som beviljas efter prövning används 39,8 miljoner euro för hästuppfödning och hästsport. Ytterligare ska 168 000 euro användas för forskning i hästhållning som utförs av Naturresursinstitutet samt 160 000 euro för utgifter som följer av arbetet med att bevilja understöd för hästhållning.

Enligt 17 § i lotterilagen ska minst 95 procent av den avkastning som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport anvisas till centralorganisationen för travsport och hästuppfödning (Finlands Hippos rf) och dess medlemsorganisationer. Centralorganisationen ska komma med ett förslag till årlig plan för hur understöden ska fördelas till olika understödsmottagare och ändamål. Förslaget ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet. I enlighet med Finlands Hippos rf:s förslag (6.10.2016) kommer största delen av understöden att vara pris- och verksamhetsunderstöd som går till central- och landskapstravbanor och vidare till hästägare.

Ytterligare information:
Tauno Junttila, lantbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2290
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2077
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347

Djur och växter Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk