Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets och Finlands miljöcentrals gemensamma pressmeddelande
Vesi.fi ger exakt och aktuell information om vattensituationen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 10.00 | Publicerad på svenska 5.6.2020 kl. 20.37
Pressmeddelande

Vesi.fi sammanställer på en webbtjänst de viktiga mätuppgifterna om mängden vatten, snö och is. Via tjänsten är det nu möjligt att se den lokala vattensituationen vid de olika mätpunkterna i olika delar av landet. Webbtjänsten, som baserar sig på myndighetsinformation, har utvecklats tillsammans med yrkespersoner inom branschen och användare som testat tjänsten.

Webbtjänsten Vesi.fi innehåller nu information om mängden vatten, snö och is i hela Finland.

På webbtjänsten finns uppdaterad information om vattensituationen och användaren får exakt information om vattensituationen på en viss ort.

Aktuella prognoser om översvämningar och varningar för översvämningar i Norra Österbotten och Lappland finns tills vidare också på adressen www.ymparisto.fi/tulvatilanne. Vesi.fi fungerar parallellt med webbtjänsten Ymparisto.fi.

Vattensituationstjänsten tillhandahåller information om till exempel vattenstånd, avrinning, nederbörd och ytvattnets temperatur. På vintern ger webbtjänsten information om bland annat snölast, snö- och tjäldjup samt istjocklek.

Vesi.fi riktar sig till människor som är intresserade av vattenfrågor, men den betjänar också myndigheter och andra yrkesmänniskor som behöver vatteninformation.

Tjänsten innehåller väldigt mycket faktauppgifter om vatten. Informationen ges i form av åskådliga bilder, grafiker, kartor och meddelanden. I tjänsten publiceras Finlands miljöcentrals och Meteorologiska institutets landsomfattande och närings-, trafik- och miljöcentralernas regionala vattenmeddelanden och den plockar också utdrag från Twitter. Innehållet produceras av olika vattenmyndigheter.

Information om algläget och båtleder

I början av sommaren kommer tjänsten att tillhandahålla aktuell information också om algläget, båtleder och kanaler.

Informationen om alger bygger på experternas och allmänhetens observationer.

Vyn för dem som färdas på vatten innehåller information om officiella farleder, farledsdjup samt kanaler och deras öppettider. Tjänsten byggs upp i samarbete med Traficom och Trafikledsverket.

Vad är Vesi.fi?

Vesi.fi öppnades på nätet i februari 2019 och har utvecklats med hjälp av experter och användartester. Tjänsten erbjuder exakt och aktuell vatteninformation från hela Finland.

För tjänsten svarar Finlands miljöcentral i samarbete med Meteorologiska institutet, Översvämningscentret, närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra aktörer inom naturresurssektorn som producerar vatteninformation. Tjänsten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Den utvecklas i samarbete med inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och andra ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministerierna.

Vi sammanställer myndigheternas vatteninformation i en enda tjänst så att den är lättillgänglig. Aktuell information om vattensituationen i hela Finland är den första fasen i arbetet med att utveckla tjänsten. Vi fortsätter att utveckla tjänsten och dess innehåll i samarbete med aktörerna inom vattenbranschen, säger Olli-Matti Verta, ledande sakkunnig i vattenfrågor vid jord- och skogsbruksministeriet.

Användarna har haft en stark roll i att bygga upp tjänsten ända från början.

Målet är att skapa en genuint användarorienterad webbtjänst som är lätt att använda med telefon, tablett och dator, säger Seija Rantonen, projektchef vid Finlands miljöcentral.

Tjänstens funktioner och nya tjänster utvecklas vidare. Kommentarer om tjänsten och utvecklingsförslag kan lämnas in via enkäten på Vesi.fi.

Ytterligare information:
Olli-Matti Verta, sakkunnig i vattenfrågor, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 442 7 577, olli-matti.verta@mmm.fi.

Seija Rantonen, projektchef, Finlands miljöcentral, tfn 050 433 0 034, seija.rantonen@ymparisto.fi

Vatten