Hoppa till innehåll
Media

Vattenbruket ger fler arbetstillfällen och mer inhemsk fisk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2014 15.54
Pressmeddelande -

Regeringen godkände i dag en strategi för vattenbruket som hjälper sektorn att växa. Med vattenbruk avses odling av fisk, kräftdjur, blötdjur, alger och andra vattenväxter. Vattenbruk är ett viktigt delområde inom bioekonomin som har stora tillväxtmöjligheter.

Strategins främsta mål är att i det finländska fastlandet odlas 20 miljoner kg matfisk per år senast år 2020.

Mängden är 13 miljoner kg mer än i dag. En realiserad strategi höjer vattenbrukets produktionsvärde till över 100 miljoner euro. Samtidigt blir Finlands självförsörjning av fisk bättre och därigenom också matsäkerheten. Vidare kommer branschen att sysselsätta över 3 000 människor i stället för dagens drygt 1 000.

– Globalt sett är produktionen av odlad fisk större än nötköttproduktionen. Det är viktigt att vi också kan erbjuda mer inhemsk fisk, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Vattenbruksstrategin presenterar sektorns vision, strategiska mål och 26 åtgärder för att uppnå dem. En realiserad strategi skapar bättre förutsättningar för tillväxt. För strategin används medel i statsbudgeten och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Vattenbrukets miljökonsekvenser går enligt strategin att minska bl.a. genom att man utvecklar ny teknologi och återanvänder näringar. Ytterligare är det viktigt att etablera odlingen i områden där verksamheten orsakar minsta möjliga skada för vattenmiljön och övriga användare av vattenområden.

I detta syfte utarbetade jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet tidigare i år en plan för vattenbrukets lokaliseringsstyrning.

– Med hjälp av åtgärderna i strategin ser man till att vattenbruket inte riskerar vattnens goda status. Tvärtom, sektorn kan växa samtidigt som vattenstatusen förbättras jämfört med nuläget.

Vattenbruksstrategin förbättrar vattenbrukssektorns konkurrenskraft, minskar administrativt arbetet inom sektorn och specificerar lämpliga vattenbruksområden. Strategin togs fram av vattenbrukets utvecklingsgrupp med företrädare för såväl näringslivet, miljö- och fiskerihushållningen som forskningen.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 162 494, förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo regeringen