Hoppa till innehåll
Media

VHS-sjuka påträffades igen på Åland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2005 7.04
Pressmeddelande -

Vid vårens kontroller har virussjukdomen VHS hos laxfiskar hittills konstaterats i åtta åländska odlingar med regnbågslax.

Jämfört med år 2004 har sjukdomsfallen ökat i antal på Åland och sjukdomen förekommer i hela landskapet. Vårens resultat visar att programmet för utrotning av VHS-sjukan på Åland måste omprövas i samarbete med näringen och de olika myndigheterna. Likaså måste man intensifiera metoderna för bekämpning av sjukdomen samt förbättra kunskaperna om VHS-virusets epidemiologi.

Av fiskarterna är regnbågslaxen mest mottaglig för VHS-sjuka, som orsakar dödlighet hos regnbågslaxar i alla åldersklasser. I synnerhet övervintringen av fiskar som bär på VHS-viruset och förflyttningarna av sådana fiskar från en anläggning till en annan bidrar till att sjukdomen bryter ut och sprider sig.

VHS-sjuka hos fisk smittar inte till människor och symptomfria fiskar kan tryggt användas som livsmedel.Ytterligare upplysningar:

Landskapsveterinär Mikael Karring, Ålands landskapsregering,

tfn (018) 252 64, 0400 - 762 814

Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn (09) 160 53280

Veterinär Tuija Vehmas, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, tfn (09) 393 1734

>> www.mmm.fi/el/art/taudit/tau/vhs.html
>> www.mmm.fi/el/art/vhs/vhs.html