Hoppa till innehåll
Media

Definitionen av grönträda ändras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2018 13.47
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag en förordningsändring som preciserar definitionen av grönträda i tvärvillkoren för jordbruksstöd. Ändringen innebär att en åker som är besådd bara med spannmål, olje- eller proteingrödor eller med utsädesblandningar av dessa växter inte längre kan godkännas som grönträda. Förordningen träder i kraft den 9 januari 2018.

Anledningen till ändringen är EU-bestämmelsen från sommaren 2017 som preciserade förbudet mot jordbruksproduktion på areal med ekologiskt fokus. Därför kan åkrar med spannmål, olje- eller proteinväxter eller utsädesblandningar av dessa växter inte godkännas som grönträda. Tidigare har jordbrukare i vissa fall kunnat ange till exempel spannmålsväxter som viltåkergröda på arealer som ligger i grönträda. 

Ändringen gäller alla arealer som från och med å 2018 anges som grönträda i en stödansökan oberoende av om arealen har anmälts som en areal med ekologiskt fokus eller inte. Vidare ska möjligheten att under trädesperioden använda växtskyddsmedel på areal med ekologiskt fokus som ligger i grönträda, elimineras. Orsaken till denna ändring är den ändrade EU-bestämmelsen. I förordningen gjordes också vissa ändringar som preciserar den språkliga utformningen. 

Kravet på att ange fem procent av åkermarken som areal med ekologiskt fokus gäller med vissa undantag för gårdar med över 15 ha åkermark i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland. Andra jordbrukare får välja om de vill lägga åkrar i träda.

Tvärvillkoren utgör så gott som alltid ett krav för att få jordbrukarstöd. I tvärvillkoren ingår krav som gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurens välbefinnande. Förordningsändringen rör kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren. 
 

Mer information:                                                                                                           

Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207
Pirjo Kuusela, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2138
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248 


fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Djur och växter Landsbygd Mat och jordbruk