Hoppa till innehåll
Media

Webinarium: Det nordiska köksmanifestet – katalysator i att utforska framtida dialoger kring hållbara och hälsosamma livsmedelssystem

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2021 11.45
Nyhet

Webinariet är ett startskott för skapande av en konstruktiv dialog om nordisk matkultur och dess olika drivkrafter i främjande av hållbar livsstil.

Webinarium i Zoom 27.9.2021 kl. 12:00-15:00. Anmälan senast 24.9.2021. 

Norden är på en mission för att förändra regionens livsmedelssystem. Länderna önskar ytterligare stärka sin roll som pionjärer. Ett steg i att nå målen för hållbar utveckling är att dela nordiska innovationer, lösningar och praktiska erfarenheter. Vi behöver lyssna till, nätverka med, inspireras av samt ta lärdom av den yngre generationen av professionella inom mat och måltider i hela värdekedjan. Härmed aktuellt att utforska det nordiska köksmanifestet som en katalysator i skapandet av en konstruktiv dialog för att matcha de olika hållbarhetsperspektiven för livsmedelssystem i Norden.

Det nordiska köksmanifestet initierades och formulerades 2004 och sammanfattades i tio punkter om renhet, säsong, etik, hälsa, hållbarhet och kvalitet. Sedan dess har stöd för botten upp processer och innovationer inom mat och måltider har varit en prioritet för det nordiska samarbetet. Nationella strategier har sedermera utarbetats genom att använda mat som ett verktyg inte enbart för öka turismen, stöda mathantverkare och -företagare, utveckla besöksnäringen samt nationell branding och hållbar tillväxt, utan också till att förstärka nya holistiska principer för nordisk matidentitet baserat på hållbarhet och god hälsa.

Ny nordisk är det nya normala. Det har sakteligen blivit en del av vårt utbildningssystem var vi lär våra barn om matens väg, matlagning och hållbart välmående som gynnar oss alla. Den allt större medvetenheten, olika aktiviteter och nya former av ledarskap revitaliserar den nordiska matkulturen och identitet dagligen. För att ta oss vidare behöver vi en konstruktiv dialog samt nätverkande med unga drivkrafter i att bygga ett delaktigt livsmedelssystem.

Revitaliseringsprocessen faciliteras av Ny Nordisk Mat programmet samt jord- och skogsbruksministeriet i Finland, som en del av Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Programmet för nordisk mat syftar till att initiera, facilitera och samordna aktiviteter som bygger på det nordiska köksmanifestet. Revitaliseringsprocessen innefattar kick off webinarium, workshops, nätverkstillfällen, dialoger och kommunikation i Norden 2021-2022.

Webinariet ordnas i tekniskt samarbete med Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland.

Det nordiska webinariet förverkligas på svenska och engelska. Vi bibehåller rättigheterna till förändringar i programmet. Webinariet är öppet för alla , deltagandet kräver förhandsanmälan.

Varmt välkommen!

För mer information om webinariet, dess program och kommunikation:

Bettina c. Lindfors

Ny Nordisk Mat

Nordiska ministerrådet c/o jord- och skogsbruksministeriet i Finland  

+358 40 920 9820

bettina.c.lindfors@gmail.com

Twitter: @BettinaLindfors

För mer information om Ny Nordisk Mat programmet,

https://www.norden.org/sv/ny-nordisk-mat

För mer information om det nordiska köksmanifestet, https://www.norden.org/sv/information/manifestet-ny-nordisk-mat

PROGRAM 

12:00  Öppning av webinariet – välkommen till bords

            Bettina C. Lindfors, moderator, projektledare, Ny Nordisk Mat

12:05 Varför gör hållbar livsmedelspolitik skillnad i Norden?

            Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister, Finland

12:15  Det nordiska samarbetets kärna är hållbarhet – hur skapar vi engagemang?
            Thomas Blomqvist, minister för jämställdhet och nordiskt samarbete, Finland

12:25 Nordiska köksmanifestet förstärker Norden som en hållbar gastronomisk region –
            samtal om drivkrafter för en hållbar framtid av köksmanifestets initiativtagare under
            ledning av köksmästare Leif Sörensen, Färöarna och med den yngre generationens
            proffs inom mat och måltider

Inspirerande samtal om möjlighter och utmaningar för nordiskt samarbete ur olika hållbarhetsperspektiv:


12:45 Hållbarhetsperspektiv från Grönland med Anne Nivíka Grødem, Deputy Manager,
           Sermersooq Business and Cluster Manager & NERISA - an Arctic Food Cluster

12:55 Hållbarhetsperspektiv från Island med Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Manager, Icelandic

           Tourism Cluster 
 

13:10 Restaurangbranschens potential i att främja hållbar utveckling ur MAD's   

          perspektiv,  Magnus Nilsson, direktör, MAD Academy, Danmark

13:25 Hållbarhetsperspektiv från Sverige med Elin Aronsson-Beis, matsvinnsutvecklare,

            grundare av FoodLoopz & Paul Svensson, köksmästare, utbildare inom

            restaurangbranschen


13:35 Hållbarhetsperspektiv från Finland med Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman,
          programmet för klimatvänlig mat, jord- och skogsbruksministeriet & Robert Jordas,

          vertikal trädgårdsodlare, Lilla Robbes Trädgård

13:50 Hållbarhetsperspektiv från Norge av Astrid Regine Nässlander, matentreprenör,

          förvaltare av matkulturarv, HÖST Matverksted AS

14:05 Hållbarhetssperspektiv från Färöarna med Elisabeth Skarðhamar Olsen, lektor,

           Universitetet på Färöarna
 

14:20 Hållbarhetsperspektiv från Åland med köksmästare Gustav Eriksson, Silverskär &  

            Johanna Dahlgren, food & beverage entrepreneur, Pub Stallhagen, ordförande,

            Mathantverkare på Åland rf.


14:35 Sammanfattning av de inspirerande samtalen kring nordiska hållbarhetsperspektiv
            

14:45 Hur vi tillsammans skapar verktyg för en konstruktiv dialog – stegen framöver

            Bettina C. Lindfors, projektledare, Ny Nordisk Mat

15:00 Webinariet avslutas