Hoppa till innehåll
Media

Vargspår inventerades under relativt goda snöförhållanden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2020 15.50 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 12.11
Pressmeddelande

Jägare, viltforskare och representanter för viltförvaltningen genomförde i går, söndag, en gemensam inventering av snöspår efter varg. I inventeringen deltog över 750 frivilliga.

Det material som samlades in i samband med inventeringen ska nu gås igenom. Resultaten från inventeringen meddelas senare.

Inventeringen genomfördes i älgskötselområdet Kusten-Österbotten – Österbotten 3 och i de norra delarna av Satakunta. Utöver inventeringen av vargspår samlade deltagarna in DNA-prover.

Enligt inventerarna var förhållandena relativt goda i nästan hela området. Temperaturen var 1–2 grader och snödjupet varierade mellan 2 och 10 centimeter. På fredagen snöade det i området.

– Inventeringen genomfördes i gott samarbete, och det rådde lättsam stämning bland deltagarna. Efter inventeringen diskuterade deltagarna observationerna tillsammans med ortsbor, viltförvaltningen och viltforskarna. Vi nådde samförstånd om arten och antalet, säger inventeringssamordnaren Leena Kangas-Järviluoma från Finlands Jägarförbund.

– Ett stort tack till alla deltagare. Tack vare er ovärderliga insats kunde inventeringen genomföras, säger vilt- och fiskerirådet Vesa Ruusila från jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information:
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 840 68 77, fornamn.efternamn@mmm.fi
Leena Kangas-Järviluoma, samordnare för inventeringen, Finlands Jägarförbund, 050 534 50 85, fornamn.efternamn@metsastajaliitto.fi
Mikael Luoma, viltchef, Finlands viltcentral, Österbotten, 029 431 2271, fornamn.efternamn@riista.fi
Samuli Heikkinen, forskare, Naturresursinstitutet, 0295 327 873, fornamn.efternamn@luke.fi