Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgivarföretagen på landsbygden lider ofta samtidigt av brist på arbetskraft och på fortsättare för verksamheten
Företagsenkät: Landsbygdens utsikter har blivit dystrare – brist på kunnig arbetskraft och på yngre företagare ett hinder för företagens utveckling

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2019 16.12 | Publicerad på svenska 23.12.2019 kl. 8.42
Pressmeddelande
Kuvituskuva

Utsikterna för landsbygdens företag 2020 har förändrats. Företagen lider ofta samtidigt av brist på kunnig arbetskraft och på yngre företagare som tar över verksamheten. Landsbygdens investeringar bromsas upp av att företagarna åldras och inte hittar fortsättare för verksamheten.

Resultaten framgår av enkäten Maaseutu-Pulssi som Finlands Näringsliv (EK) och jord- och skogsbruksministeriet genomför en gång om året. Enkäten har besvarats av arbetsgivarföretagare.
 
Jari Huovinen, ledaren för EK:s grupp Yrittäjyys, är oroad över situationen för företagen på landsbygden.
"Sysselsättningen på landsbygden är typiskt beroende av familjeföretag. I en stor del av dessa företag börjar det bli aktuellt med generationsväxling. Vi behöver nu en konsekvent och trovärdig företagsamhetspolitik som sporrar företag till generationsväxlingar och yngre företagare till att ta över livskraftiga företag. Om problematiken kring ägarbyten inte löser sig är det onödigt att drömma om en stor investeringsboom eller om utveckling av digitaliseringen i små och medelstora företag."
 
Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, anser att resultaten är intressanta.
"Det ser ut att företagens framtidsutsikter påverkas av olika osäkerhetsfaktorer, men detta syns ännu inte i någon större grad i efterfrågan på företagsfinansieringen. Givetvis finns det regionala skillnader. När företagsbeståndet är mångsidigt kommer enskilda förändringar inte genast fram."
 
Enkäten som genomfördes i oktober besvarades av sammanlagt 770 arbetsgivarföretag. Av dessa var 570 företag verksamma i städer och 200 på landsbygden. Det sammanlagda antalet anställda i alla företag är cirka 33 000 personer.
 
De viktigaste resultaten:
  • År 2019 har situationen för landsbygden varit tudelad. I företagen på kärnlandsbygden har utvecklingen varit rentav bättre än året innan, medan företagen på den stadsnära landsbygden rapporterar om svagare utveckling. Allmänt taget är utsikterna för landsbygdsföretag dystrare än för ett år sedan.
  • Av företagen på kärnlandsbygden rapporterade 38 procent om ökad sysselsättning och 13 procent om minskad sysselsättning (27 och 16 procent för ett år sedan). I företagen i den stadsnära landsbygden ökade sysselsättningen med 17 procent och minskade med 18 procent (36 och 22 procent för ett år sedan).
  • Investeringarna antas minska både på kärnlandsbygden och på den stadsnära landsbygden. På den stadsnära landsbygden tror 9 procent av företagarna att investeringarna kommer att öka nästa år, medan 25 procent tror att de kommer att minska (28 respektive 12 procent för ett år sedan). På kärnlandsbygden tror 15 procent på ökningen och 31 procent på minskningen (26 och 11 procent för ett år sedan).
  • När företagarna på landsbygden blir äldre är ägarbyte aktuellt i allt fler företag, det vill säga i 26 procent av företagen på den stadsnära landsbygden och på kärnlandsbygden. I städerna är andelen 16 procent.

Ta del av resultaten från Maaseutu-Pulssi i form av infografik: (bara på finska) 

Ytterligare upplysningar:
 
Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn 040 487 3893, fornamn.efternamn@mmm.fi
Jari Huovinen, ledande sakkunnig, tfn 040 861 4582, fornamn.efternamn@ek.fi
Ytterligare upplysningar:
Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn 040 487 3893, fornamn.efternamn@mmm.fi
Jari Huovinen, ledande sakkunnig, tfn 040 861 4582, fornamn.efternamn@ek.fi
Landsbygd