Regeringen satsar på blå bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet 28.9.2015 12.05
Pressmeddelande

Regeringen vill få fart under vingarna när det gäller blå bioekonomi. Målet är att använda vattenresurser på ett mångsidigt sätt. Till exempel vattenbruk och export som bygger på den finska vattenkompetensen är områden som önskas ge ny tillväxt. Blå bioekonomi hör till den uppsättning spetsprojekt som handlar om bioekonomi och ren teknik.

– Vi har rika vattenresurser, multiprofessionell kompetens och ett gott anseende, vilket ger oss utmärkta möjligheter att vara med och lösa globala problem och utvidga affärsverksamheten inom den blå bioekonomin. Det finns gott om outnyttjade möjligheter inom vattenresurser, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Nya och inspirerande exempel är enligt Tiilikainen de lösningar som bygger på användning av energi eller näringar som annars ska gå förlorade eller belasta vattennaturen. Inom fiskodlingen kan man till exempel återanvända kondensvattnet från industrin och inom växtodlingen näringar från fiskodlingen. Då förenar vattnet och vattenteknologierna branscher som betraktats som separata.

– Vi har bättre möjligheter än andra länder till lösningar som överskrider de traditionella sektorsgränserna. Nu ska vi djärvt prova nya tillvägagångssätt, uppmuntrar minister Tiilikainen.

Jord- och skogsbruksministeriet ska i ett brett och öppet samarbete med branschaktörerna ta fram en nationell plan för utveckling av den blå bioekonomin. I planen ska identifieras tillväxtmöjligheterna inom de nya och nuvarande affärsverksamheterna och de åtgärder som dessa kräver. 

Tillsammans med Finlands vattenforum inleds i höst ett vattenexportprogram som ska bidra till export av vattenkompetensen i företag, inrättningar inom den offentliga förvaltningen och högskolor. Inom fiskodlingen, som är den snabbaste växande primärproduktionsformen i världen, inleds ett pilotprojekt med målet att utveckla en ny generation av teknologiska lösningar för Finlands förhållanden.

Enligt den undersökning som ministeriet låtit utföra är värdet av vår blå bioekonomi minst 8,5 miljarder euro i dag. De viktigaste affärsverksamheterna är vattenaffärsverksamhet, alstring av energi, fiskerinäring och turism med vattendrag som dragplåster. Även det immateriella värdet av vattenresurser är mycket stort.


Mer information:
jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934
expert Timo Halonen, tfn 0295 16 2411
konsultativa tjänstemannen Minna Hanski, tfn 0295 16 2360

Kimmo Tiilikainen spetsprojekt