Fiskemöjligheter i Östersjön och klimatvänligt lantbruk ämnen för ministerrådet

Jord- och skogsbruksministeriet 20.10.2015 15.20
Pressmeddelande

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg torsdag den 22 oktober. Finlands representant är jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

På sammanträdet ska ministrarna ta beslut om fiskemöjligheterna i Östersjön för bestånden av strömming, skarpsill, torsk, lax och rödspätta 2016. Polen som är ordförandelandet för Östersjöländernas fiskeforum BALTFISH har kommit med ett förslag som ska ligga till underlag för ministrarnas beslut.

Ytterligare ska jordbruksministrarna diskutera ett klimatvänligt lantbruk samt sätten att motarbeta klimatförändringen. Dialogen är ett led i arbetet med förberedelserna för klimatmötet i Paris i december.

Andra ämnen på agendan är bl.a. användning av växtskyddsmedel enligt hållbar utveckling, genmodifierade organismer i lantbruket, antimikrobiell resistens och fiskeförhandlingar med Norge. 

Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet ges av
lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 0295 16 2269