Laxfisket på centrala Östersjön och Bottniska viken avbryts från och med 24.7

Jord- och skogsbruksministeriet 21.7.2015 11.42
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet avbryter det kommersiella laxfisket inom laxkvoten i centrala Östersjön och Bottniska viken (ICES-delområden 22–31) eftersom kvoten för laxfiske håller på att fyllas. Förbudet gäller bl.a. Bottenviken, Bottenhavet, Skärgårdshavet och Ålands hav. Laxfisket i Finska viken får fortsätta.

Den laxkvot som EU har fastställt för Finland på centrala Östersjön och Bottniska viken är i år sammanlagt 28 787 laxar. I fiskerinäringens fångstregister hade den 21 juli 2015 registrerats cirka 26 500 fångade laxar, vilket utgör cirka 92 procent av den tillåtna kvoten.

Genom förordning bestäms om förbud som gäller kommersiellt laxfiske samt förbud mot att fr.o.m. den 24 juli 2015 klockan 0:00 bevara laxfångster ombord på fartyget eller att lasta om, flytta om, transportera eller landa dem. Förbudet mot laxfiske och att bevara laxfångster ombord på fartyget och landa dem träder i kraft samma dag eftersom avstånden till fångstredskapen är korta.

Fiskarna rapporterar uppgifterna om laxfångsten till närings-, trafik- och miljöcentralerna inom 48 timmar från det att fångsten landats. Laxfiskarnas fångstrapporter och fiskhandlarnas köpanmälningar, som lämnas in separat, jämförs sinsemellan i närings-, trafik- och miljöcentralerna vilket ger en exakt uppgift om fångstmängderna. Eftersom uppföljningen av fångstmängderna inte sker helt i realtid, måste man uppskatta det rätta ögonblicket att avbryta laxfisket. Enligt ministeriets uppskattning håller årets kvot nu på att fyllas på centrala Östersjön och Bottniska viken.

Fiskekvotsituationen: http://kalastuskiintiotilanne.mmm.fi/

Ytterligare information:
Jarmo Vilhunen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2315
[email protected]

Kimmo Tiilikainen