JSM: Skogsforskningsinstitutet delas upp i fyra regionala enheter

Jord- och skogsbruksministeriet 12.11.2008 11.38
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår för arbetsgruppen som koordinerar regionaliseringen att Skogsforskningsinstitutet består av fyra administrativa regionala enheter år 2009. Institutets alla funktioner och hela personalen ska placeras i dessa enheter. Genom att centralisera funktionerna vill man stödja institutets verksamhet och förbättra lönsamheten samt samtidigt också beakta regeringens mål för regionaliseringen.

Av Skogsforskningsinstitutets nuvarande nio enheter ska bildas fyra regionala enheter: Södra Finland med Vanda som administrativt centrum, Östra Finland med Joensuu, Västra Finland med Parkano och Norra Finland med Rovaniemi som administrativt centrum. Enheterna i Kannus, Muhos i Kolari, Punkaharju och Suonenjoki ska fortsätta verksamheten och höra till de nya enheterna.

Produktivitetsåtgärderna kommer i regel att gälla personalen i huvudstadsregionen och en del av de lediggjorda anställningarna ska flyttas över till enheterna utanför huvudstadsregionen. Enligt jord- och skogsbruksministeriet behöver Skogsforskningsinstitutet lättnader i produktivitetsprogrammet för att man ska kunna stärka forskningen enligt regionaliseringsmålen. Att utföra åtgärderna enligt dessa mål tar ca 5 - 10 år i anspråk.

Andra insatser som ska stödja enhetsreformen är bl.a. att man omorganiserar laboratoriefunktionerna tillsammans med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och de övriga aktörerna, ökar det relativa antalet forskare och stärker regional verksamhet genom att i huvudsak rekrytera nya anställda utanför huvudstadsregionen.

Vidare ska en utredningsman som utses av jord- och skogsbruksministeriet, tillsammans med Skogsforskningsinstitutet ta fram alternativa modeller för att starta forskning och utveckling och därmed sammanhängande eventuell affärsverksamhet i Kannus, Kolari och Punkaharju.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

ministerns specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, tfn 09-160 53302, 040 775 6060
biträdande avdelningschef Liisa Saarenmaa, tfn 90-160 53353, 040 7523271
konsultativa tjänstemannen Ville Schildt, tfn 90-160 53358, 040 7210587