Uppföljningen av fiskekvoter reformeras

Jord- och skogsbruksministeriet 12.6.2015 16.10
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har reformerat systemet för att följa upp fiskekvoter. Detta ger flera möjligheter att följa upp fångstkvoterna, även dagsspecifikt. I webbtjänsten finns information från år 2011 framåt.

Förbättringen av uppföljningsmöjligheterna gällande fiskekvoterna stöder regeringsprogrammets målsättning om offentliga tjänsters användarvänlighet och framförallt digitalisering.

Det är möjligt att se kvotläget i grafisk form och i siffror. Ytterligare är det möjligt att jämföra tidigare års fångster och även se på olika fiskekvoter samtidigt.

I tjänsten finns en ny funktion som innehåller meddelanden om fiskemöjligheter och fiskebegränsningar samt länkar till förordningar. Tjänsten ger olika aktörer möjlighet att få information om nya fiskeförfattningar snabbare.

Den nya adressen: http://kalastuskiintiotilanne.mmm.fi

Mer information:

fiskeriöverinspektör Ali Lindahl, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162219
fornamn.efternamn(at)mmm.fi