Nationellt stöd för renskötseln

Jord- och skogsbruksministeriet 8.6.2017 13.32
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i dag att det nationella stödet per djur för renskötseln uppgår till 28,50 euro per livren år 2017. I stöd utbetalas sammanlagt omkring 4,5 miljoner euro till ca 900 hushåll i stödområdena C3 och C4.

EU-kommissionens nya beslut om nordligt stöd C(2016)8419 möjliggör utbetalning av stödet på samma sätt som tidigare.  Villkoret för stödet är att de personer som hör till hushållet äger minst 80 livrenar vid utgången av renskötselåret.

Mer information:
Mika Survonen, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2215
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 347

[email protected]

Djur och växter Mat och jordbruk