Ändringar i försäkringsstödet för kommersiellt fiske

Jord- och skogsbruksministeriet 7.10.2016 9.04
Pressmeddelande

En proposition med förslag till ändringar i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske har överlämnats till riksdagen av regeringen. Stödet är en ersättning till kommersiella fiskare som lidit skada.

Hittills har stödet ersatt 90 procent av skador på kustfartyg, storryssjor eller trålar. Enligt förslaget kommer stödet att från och med 2018 inte längre gälla för fångstredskap på högsjöfartyg.

Stödet för skador på fartyg, storryssjor och trålar i kustfisket ska sänkas från 90 procent till 70 procent.  Ersättningen för skador som sälar orsakar på ryssjor ska fortfarande vara 90 procent. Ersättningen för skador på andra än kustfartyg, storryssjor eller trålar är också i fortsättningen lika stor som i dag, dvs. 40 procent.   

I förslaget understryks vikten av att förebygga skador och föreslås därtill ändringar i stödvillkoren för att vår lagstiftning på ett bättre sätt ska följa Europeiska kommissionens omarbetade riktlinjer för statligt stöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Mer information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 162 458, risto.lampinen(at)mmm.fi
Harri Kukka, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 162 377, harri.kukka(at)mmm.fi

Fiskar