Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kaupallisen kalastuksen vakuutustukeen tulee muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö
7.10.2016 9.04
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan muutoksia kaupallisen kalastuksen vakuutustukeen. Tuki korvaa kaupallisille kalastajille koituneita vahinkoja valtion varoista.

Tähän asti tuki on korvannut rannikkoalukselle, isorysälle tai troolille tapahtuneesta vahingoista 90 prosenttia. Esityksessä ehdotetaan, että avomerialusten pyydykset jäävät vuodesta 2018 lähtien kokonaan tukijärjestelmän ulkopuolelle.

Rannikkokalastuksessa käytettävien alusten, isorysien ja troolien vahingoista maksettavaa tukea alennettaisiin 90 prosentista 70 prosenttiin. Hylkeiden rysäpyydyksille aiheuttamista vahingoista korvattaisiin edelleen 90 prosenttia. Muille kuin rannikkoalukselle, isorysälle tai troolille tapahtuneista vahingoista hyvitettäisiin jatkossakin 40 prosenttia eli saman verran kuin nykyään.  

Esityksessä korostetaan vahinkojen ennaltaehkäisyn merkitystä. Lisäksi tukiedellytyksiin ehdotetaan muutoksia, jotta Suomen lainsäädäntö vastaisi Euroopan komission uudistamia suuntaviivoja kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuille.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458, risto.lampinen(at)mmm.fi
neuvotteleva virkamies Harri Kukka, p. 0295 162 377, harri.kukka(at)mmm.fi