Lagen om stöd för utveckling av landsbygden träder i kraft

Jord- och skogsbruksministeriet 11.5.2007 6.32
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände förordningen om ikraftträdande av lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Enligt förordningen träder lagen i kraft den 23 maj 2007.

När lagen träder i kraft är det möjligt att utfärda förordningar med stöd av lagen. De detal-jerade villkoren för ansökan om företags- och projektstöd ingår i förordningarna. Avsikten är att förordningen om företagsstöd utfärdas i slutet av maj. De blanketter och anvisningar som man behöver för ansökan fastställs efter att förordningen har utfärdats. Därefter kan ansökan öppnas. Landsbygdsverket informerar hur man får blanketter och ansökningsan-visningar. Avsikten är att förordningen om projektstöd utfärdas på sommaren.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
äldre regeringssekreterare Katriina Pessa, tfn 09-160 542 98