Förbjudet att fiska lax i Bottniska viken och Östersjöns centralbassäng

Jord- och skogsbruksministeriet 3.8.2012 10.27
Pressmeddelande -

Enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut ska finskregistrerade fiskefartyg avbryta fisket efter lax i Bottniska viken och Östersjöns centralbassäng (ICES 22-31) från och med 4.8.2012. Orsaken till förbudet är att den fiskekvot som EU fastställt för Finland har uppfyllts (36 667 laxar). Förbudet, som gäller till utgången av året, rör inte Finska viken.

Kvoterna fastställs årligen genom EU-rådets förordningar som EU-länderna ska följa. Årets kvot för Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken sänktes med 51 procent jämfört med i fjol.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Harri Kukka, tfn 0295 162 377
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 0295 162 494 (från 6.8.)