Begränsningar i jakt på sädgås - om skjutna fåglar ska lämnas fångstrapport

Jord- och skogsbruksministeriet 7.8.2017 13.06
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har delvis förbjudit sädgåsjakt under jaktåren 2017 - 2019. I största delen av landet är jakten totalförbjuden.

Under tiden 1.10 - 30.11 är sädgåsjakten tillåten bara i dessa kommuner:

  • Villmanstrand kommun i landskapet Södra Karelen, 
  • landskapet Kymmenedalen,
  • Orimattila kommun i landskapet Päijänne-Tavastland och i
  • kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

I vårt land rör sig på hösten två olika underarter till sädgås. Den ena är tajgasädgås som häckar i Finland och som är på stark tillbakagång. Den andra är tundrasädgås som är ungefär tiodubbelt starkare. Begränsningarna ska stärka populationen av tajgasädgås. Jakten riktas däremot mot tundrasädgäss som flyger över Sydöstra Finland på väg till övervintringsområdena i Centraleuropa.

Ny skyldighet att rapportera fångst och frivillig fotografering

I fortsättningen ska fångster av sädgås rapporteras. Rapporten lämnas till Finlands viltcentral inom sju dygn från att fåglarna skjutits. Rapporten kan göras på oma.riista.fi eller på viltcentralens blankett.

Andelen tajgasädgäss och tundrasädgäss bland jaktfångsten ska också undersökas. Här kan jägarna hjälpa till och skicka Naturresursinstitutet ett foto på sädgåsens huvud, varefter institutet fastställer fågelns underart.  

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, överinspektör, tfn 0295 16 2338, [email protected]
 

Vilt