Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade förordning om begränsning av jakt på sädgås

Jord- och skogsbruksministeriet 16.8.2019 11.18 | Publicerad på svenska 19.8.2019 kl. 16.23
Pressmeddelande

Ministeriet utfärdade den 15 augusti 2019 en förordning som även i år tillåter jakt på sädgås enbart under tiden 1.10–30.11 och bara i vissa delar av Sydöstra Finland. Det tillåtna jaktområdet är dock större än under de två föregående åren.

Populationen har under de senaste åren minskat  kraftigt. Under åren 2014-2016 har det därför varit totalförbjudet att jaga sädgås, under åren 2017-2018 var jakten endast delvis tillåten. Den begränsade jakten på sädgås ska fortsätta ytterligare ett år för att den häckande populationen ska hinna återhämta sig och för att Naturresursinstitutet ska bli färdigt med kartläggningen av häckningsområdena och uppföljningen av den häckande populationen. 

Jaktområden där jakt på sädgås är tillåten

I höst får sädgås jagas 1.10–30.11.2019 i landskapet Södra Karelen, i kommunerna Enonkoski, Puumala, Nyslott och Sulkava i landskapet Södra Savolax, i landskapet Kymmenedalen, i kommunerna Kides, Liperi, Rääkkylä och Tohmajärvi i landskapet Norra Karelen, i kommunen Orimattila i landskapet Päijänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland.

Motiveringen till jakten under denna tid och i dessa områden är att den svagare populationen av taigasädgäss som i regel flyger norr om linjen Joensuu–Nystad till Sverige redan har flyttat vid ingången av oktober. Merparten av de sädgäss som i stora flockar vilar sig i landets sydvästra delar i oktober-november är tundrasädgäss. Populationen häckar i Ryssland och är stark och stabil.

Mer information:

Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2338, [email protected]

Djur och växter Jakt Maa- ja metsätalousministeriön asetus Vilt