Nya verksamhetformer för skogsvårdsföreningar

Jord- och skogsbruksministeriet 7.5.2013 8.58
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om ett förslag till ändring av lagen om skogsvårdsföreningar. Syftet med ändringen är att förbättra forstnäringens konkurrenskraft och lönsamhet samt att öka skogsägarnas valfrihet vad gäller föreningsverksamhet och intressebevakning. Lagändringen syftar också till att skapa neutrala konkurrensförhållanden för olika aktörer som erbjuder skogstjänster. Enligt förslaget ska man avstå från den skatteliknande skogsvårdsavgift som betalas till skogsvårdsföreningarna. I samband med skogsvårdsavgiften ska också begränsningarna för skogsvårdsföreningarnas affärsverksamhet avskaffas. Man ska även avstå från de verksamhetsområden som myndigheten fastställt för föreningarna. Skogsägarnas medlemskap i föreningarna ska vara baserat på frivillighet. Föreningarna ska finansiera verksamheten med medlemsavgifter och med intäkter från eventuell affärsverksamhet.

De nuvarande skogsvårdföreningarna ska automatiskt anses vara föreningar enligt de ändrade bestämmelserna. För att registrera nya föreningar ska dessa uppfylla vissa minimikrav vad gäller antalet medlemmar och totalarealen på den skogsmark som hör till medlemmarna.

Utlåtanden om lagförslaget ska lämnas in senast 18.6.2013. De föreslagna ändringarna ska i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2015. Skogsvårdsföreningarnas rätt till skogsvårdsavgift ska dock upphöra att gälla redan den 1 januari 2014.

Ytterligare information:
Pekka Kemppainen, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2456

Jari Koskinen