Privatisering av laboratorieanalyser diskuteras

Jord- och skogsbruksministeriet 15.10.2009 11.43
Pressmeddelande -

Statsrådet sände idag en skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv. Direktivet gäller delegeringen av laboratorieanalyser från en myndighet till den privata sektorn.

Enligt Europeiska kommissionens direktivändring kan utförandet av flera olika slags laboratorieanalyser överföras till universitet, forskningsinstitut eller privata laboratorier. Ändringen möjliggör delegeringen av officiella laboratorieanalyser till biträdande organ.

Medlemsstaten svarar för genomförandet av ändringen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Kirsi Heinonen, tfn. (09) 160 54221, 040 504 0193, fö[email protected]