Rådgivning till gårdar i tvärvillkorsfrågor får stöd

Jord- och skogsbruksministeriet 28.3.2013 12.38
Pressmeddelande -

Regeringen har beslutat bevilja 200 000 euro för att användas för rådgivningen till gårdar i tvärvillkorsfrågor 2013.

Tvärvillkoren är grundläggande krav som jordbrukaren måste uppfylla för att få jordbruksstöd som finansieras av EU samt vissa nationellt finansierade stöd. I villkoren ingår breda helheter som gäller god jordbrukshävd, miljöhänsyn, folkhälsa, djur- och växthälsa samt djurens välbefinnande. Rådgivningen hjälper lantbruksföretagare att följa villkoren. Syftet är bl.a. att minska jordbrukets skadliga miljöbelastning och förebygga primärproduktionens problem som kanske riskerar livsmedelssäkerheten.

År 2013 kan en jordbrukare få högst 300 euro i stöd för rådgivning som ges av en registrerad rådgivare.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 16 62356

lantbruksöverinspektör Pirjo Kuusela, tfn 0295 16 62294

e-post: fö[email protected]