Blogg

Blogg

Bostadsdatasystemet underlättar bostadsköp

Pentti Lähteenoja Publiceringsdatum 27.1.2020 16.00 Blogg

Ett nytt bostadsdatasystem infördes vid ingången av 2019. Därefter har bostadsaktiebolag bildats direkt i digital form och aktiebrev trycks inte längre. Arbetet med att överföra aktieböckerna för tidigare bildade bostadsaktiebolag till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem inleddes den 1 maj 2019. Enligt planerna är arbetet klart före utgången av 2022. Efter överföringen får aktieägaren ansöka om registrering av sin äganderätt i bostadsdatasystemet. Efter köpet av en bostadsaktie ska registreringen i bostadsdatasystemet ansökas inom två månader. Uppgifterna om en bostadsaktie sparas i digital form senast inom tio år efter att aktieböckerna har överförts.

I Finland finns uppskattningsvis 100 000 husbolag och 1,5 miljoner aktielägenheter med över två miljoner ägare. Hittills har det registrerats drygt tusen husbolag och 20 000 aktielägenheter i bostadsdatasystemet. Lantmäteriverkets elektroniska tjänst som är avsedd för överföring av aktieböcker öppnas i april 2020. Tjänsten är i första hand avsedd för små husbolag som inte har något disponentsystem. Avsikten är att i slutet av året införa en gränssnittstjänst för att överföra uppgifterna i aktieböckerna från disponentsystemen till bostadsdatasystemet. Därefter kommer arbetet med att spara bostadsaktier i digital form ordentligt i gång eftersom största delen av aktielägenheterna finns i husbolag som har ett disponentsystem.

Skatteförvaltningen har reformerat sitt  informationssystem, vilket innebär bland annat att från och med november 2019 har det varit möjligt att anmäla och betala överlåtelseskatt på elektronisk väg. Om ett husbolag redan finns i bostadsdatasystemet behöver bostadens nya ägare inte separat lämna in ett intyg över betalningen av överlåtelseskatten utan informationen går elektroniskt från Skatteförvaltningen till Lantmäteriverket. Allt som allt gör bostadsdatasystemet bostadsköp på många sätt enklare och smidigare. Årligen har man varit tvungen att makulera cirka 700 försvunna aktiebrev. I det digitala systemet kan ett aktiebrev inte längre försvinna. Det är också enklare att pantsätta en bostadsaktie som säkerhet för lånet när pantsättningen inte längre baserar sig på ett tryckt aktiebrev. Det är enkelt att i det digitala systemet registrera flera pantsättningar för en bostadsaktie.

Pentti Lähteenoja

Skribenten är chef för ministeriets informations- och forskningssektor

 

 

Kommentera

Ange din kommentar här.