Blogg

Blogg

Ett arbetsdrygt och intressant CAP-år att se fram emot

Minna-Mari Kaila Publiceringsdatum 1.2.2019 16.25 Blogg JSM

Arbetet med att bereda EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) har redan pågått i ett och ett halvt år. Samtidigt inledde också en nationell strategi- och styrgrupp sitt arbete. Beredningen gällde närmast att utbyta tankar och åsikter eftersom kommissionen inte var klar med sina förslag.

I somras gav EU-kommissionen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordningar. Efter att kommissionen hade lagt fram dessa förslag och ett förslag till budgetram inledde vi beredningsarbetet som vi nu håller på med. Arbetet styrs av regeringen under ledning av jord- och skogsbruksminister Leppä.

I slutet av 2018 delades styrgruppsarbetet mellan fyra separata arbetsgrupper. Arbetsgrupperna som behandlar frågor kring jordbruk, landsbygd, marknader och förvaltningsmodeller har redan sammanträtt flera gånger. För Ålands särfrågor finns en egen arbetsgrupp. 

Dessa officiellt tillsatta arbetsgrupper är den basgrupp som gör arbetet som siktar till att ta fram Finlands egna riktlinjer.

År 2019 blir ett verkligt CAP-superår som fulländas av Finlands EU-ordförandeskap från ingången av juli fram till årets slut. 

Workshoppar ger kontaktyta till beredningen

Beredningen av politiken ska vara involverande för att vi ska kunna använda den bästa erfarenheten och visionen vid beredningen av den nya perioden. Efter det lyckade CAP-seminariet i höstas har vi ordnat workshoppar. Tanken är att samla in idéer, expertis och synpunkter som kan användas vid beredningen på ett nytt sätt.

Tidigare har det funnits många arbetsgrupper och arbetssättet har gått ut på konventionella möten under ordförandens ledning. Det är också ett fungerande koncept, men nu tänkte vi dock göra på ett annat sätt. Vi öppnade en webblänk så att vem som helst kunde anmäla sig till workshopparna. Vi bad om bakgrundsinformation och motiveringar för deltagandet för det hjälper att planera workshopparnas sammansättning. Antalet anmälda var en överraskning - över 860 intresserade. Det är fint att CAP-samarbetet intresserar och inspirerar så många människor. 

Det kommer att ordnas allt som allt 27 workshoppar med olika temaområden. Vissa workshopsdeltagare sammanträder flera gånger. Arbetssättet är annorlunda än tidigare. Tanken är att arbeta i grupp så att varje workshop ger nya perspektiv till de aktuella temaområdena. 

Workshoppar är ett sätt att samla ihop olika människor och diskutera kommande politiska riktlinjer och nya alternativ. Vi försöker få ihop ett stort antal deltagare som företräder så många olika aktörer som möjligt.

Vi har försökt anpassa workshopparna så att så många som möjligt får möjlighet att delta. Jag hoppas dock få förståelse för att alla inte kan vara med den här gången. För att workshopparbetet ska vara effektivt, kan deltagarantalet per workshop inte vara särskilt stort. 

Det finns också andra sätt att medverka i CAP-arbetet. I februari startas nämligen en enkät på dinasikt.fi som ger möjlighet för alla att påverka reformen av CAP.

I februari kommer Minister Jari Leppä också att besöka sju orter för att berätta om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och höra särskilt jordbrukarnas åsikter om reformen. Diskussionsmötena ordnas i olika delar av landet. Samtidigt ser vi alltså om åsikterna skiljer sig i landets olika delar.

År 2019 blir ett verkligt CAP-superår som fulländas av Finlands EU-ordförandeskap från ingången av juli fram till årets slut.

Blogginlägget av Minna-Minna-Mari Kaila som är avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning inleder bloggserien CAP27. I serien följer vi upp beredningen av den gemensamma jordbrukspolitiken inför den nya budgetperioden. 

 

Kommentera

Ange din kommentar här.