Blogg

Blogg

Kommunalval ger möjlighet att främja ett hållbart livsmedelssystem

Auli Väänänen Publiceringsdatum 4.3.2021 14.21 Blogg JSM

I Finland görs det offentliga upphandlingar för över 30 miljarder euro per år och livsmedelsupphandlingarna står för 350 miljoner euro av denna summa. Dessa belopp gör offentlig upphandling till ett effektivt redskap och ger också möjlighet att betona ansvarsfullhet och hållbarhet vid upphandling av produkter och tjänster. Målet med strategin för offentlig upphandling som gavs ut i höstas är att öka upphandlingarnas samhälleliga effekter och hållbarhet samt göra Finland till en föregångare när det gäller ansvarsfull upphandling. Genom upphandlingar kan staten och kommunerna i betydande grad främja bland annat uppnåendet av klimatmålen och målen för hållbar utveckling.

Detta är också medborgarnas vilja. Enligt en enkätundersökning som gjordes i januari önskas det att kommunerna föregår med gott exempel när det gäller ekologiskt och socialt ansvarsfulla upphandlingar. Majoriteten av dem som svarade på enkäten vill också rösta på en kandidat som stöder ansvarsfulla upphandlingar vid vårens kommunalval.

Offentlig upphandling av livsmedel har en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Hållbara offentliga upphandlingar förbättrar också försörjningsberedskapen och våra självförsörjningsmål.

Hur kan en kommunalvalskandidat och en blivande kommunal beslutsfattare i praktiken främja ett hållbart livsmedelssystem och öka livsmedelsupphandlingarnas effekter?

Kommunstrategin ger möjlighet att påverka vad som äts i kommunen i framtiden och hur ansvarsfullt producerad maten är. Vi måste göra allt hållbarare val när det gäller råvaror och äta mer inhemsk fisk, växtprotein och grönsaker. Kött och mjölkprodukter ska vara ansvarsfullt producerade. Också djurens hälsa och välbefinnande samt den ekologiska hållbarheten ska beaktas i valen. Genom att främja närproducerad mat stöder vi den regionala ekonomin och sysselsättningen. Om vi väljer ekologiska produkter främjar vi också naturens mångfald och markens bördighet.  Då vi ställer miljövänliga odlings- och produktionsmetoder som ett krav vid livsmedelsupphandling, kan vi samtidigt utveckla branschen så att den blir ekologiskt hållbarare. Och naturligtvis ska den hållbara maten också vara näringsrik, hälsosam och smaka gott.

För att främja dessa mål har vi utarbetat en kom-ihåg-lista för hållbara livsmedelsupphandlingar för de kommunala beslutsfattarna. Ju konkretare strategiska mål och riktlinjer kommunen ställer, desto säkrare är det att de leder till önskade förändringar. Främjar din egen kandidat dessa mål?

En kom-ihåg-lista för kommunala beslutsfattare:

  • Dra upp tydliga riktlinjer för hållbar upphandling av livsmedel och mattjänster i kommunstrategin och i den mer detaljerade upphandlingsstrategin. Ta fram riktlinjerna i samarbete med dem som svarar för mattjänsterna och livsmedelsupphandlingen.
  • Förbind er att förbättra ansvarsfullheten i kommunens livsmedelsupphandling bland annat genom upphandlingskriterier som ökar ansvarsfullheten.
  • Satsa på att planera en hållbar och säsongenlig matlista. Gör barn och unga mer delaktiga i planeringen.
  • Köp mer närproducerad, ekologisk och inhemsk mat i kommunen.
  • Ha som mål att minska matens koldioxidavtryck till exempel genom att minska matsvinnet och öka andelen fisk och vegetarisk mat.
  • Öka andelen grönsaksbaserad mat i skolor  och på daghem och ha varje dag vegetarisk mat som ett alternativ som alla har möjlighet att välja.

Auli Väänänen
Skribenten är specialsakkunnig i offentlig upphandling av livsmedel och mattjänster vid jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information:
Offentlig matanskaffning
Pro Luomu: Finländarna förväntar sig ansvar av kommunerna (på finska)

Kommentera

Ange din kommentar här.