Blogg

Blogg

Livsmedelssystemet fungerar under alla förhållanden

Jaana Husu-Kallio Jari Leppä Publiceringsdatum 17.3.2020 12.02 Blogg JSM

I Finland behöver vi inte oroa oss för att maten tar slut på grund av coronavirusinfektionen.  Matproduktionen ligger i professionella händer. Coronaviruset sprids inte via djur eller livsmedel.

En hög hygiennivå är vardag på våra gårdar. I Finland har husdjursproduktionen i årtionden satsat på att bekämpa smittsamma djursjukdomar. Ett gott samarbete mellan myndigheterna och näringslivet har skapat en stabil grund för ett exceptionellt gott djursjukdomsläge i vårt land. I praktiken utförs arbetet av husdjursproducenterna själva varje dag. Produktionsbyggnaderna skyddas mot virus och smittsamma bakterieinfektioner på många olika sätt.

Vi på jord- och skogsbruksministeriet är stolta över den höga biosäkerhetsnivån på våra gårdar, vilket är en del av kvalitetsarbetet inom livsmedelsproduktionen. Utöver att bekämpa smittsamma sjukdomar ser gårdarna dagligen också till att produktionshygienen ligger på hög nivå. Ett resultat av detta arbete är att vår obehandlade mjölk håller högsta kvalitet i EU. Vi behöver inte heller ge broilrar någon medicinsk behandling under hela produktionstiden. Även ägg och kött är fria från salmonella.

Husdjursproducenterna är dock också själva utsatta för virusinfektioner på samma sätt som vi alla andra. Därför är det viktigt att vi också fäster särskild vikt vid att skydda vår egen hälsa. Så som de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården har påmint oss alla under de senaste dagarna, är det också för husdjursproducenterna av största vikt att se till att handhygienen är god, även utanför den egna arbetsplatsen.

Vi ska inte jobba när vi är sjuka. Goda produktionsmetoder innebär att om man är sjuk ska friska arbetstagare sköta djuren under sjukdomstiden. Avbytarservicen ska fungera också vid epidemier. När coronaviruset sprider sig är det sannolikt att också de som sköter djur på husdjursgårdar blir exponerade för viruset. Friska personer i karantän hemma kan sköta djur om personer som inte bor eller jobbar på gården inte besöker samma lokaler.

Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har coronavirussmittan aldrig tidigare spritt sig via livsmedel. Det finns ingen anledning nu heller att misstänka att så kommer att ske. Det handlar om en sjukdom som smittar mellan människor. Producenterna kan således koncentrera sig på matproduktionen på samma sätt som hittills. Mjölk, ägg och djur kan avhämtas från gårdarna på normalt sätt.

Livsmedelsindustrin har också uppdaterat beredskapsplanerna för att produktionen ska fortsätta hos oss som vanligt, även om en del av personalen skulle exponeras för viruset. Även livsmedelsförädlingen har i åratal satsat på god produktionshygien. Att omsorgsfullt tvätta händerna och hålla produktionsmiljön ren hör till det dagliga arbetet. I Finland får man inte behandla livsmedel om man är sjuk.

Vi behöver inte vara oroliga för att maten tar slut på grund av coronavirusepidemin. Matproduktionen ligger i professionella händer. Varje arbetsplats måste förbereda sig på att arbetstagare kommer att insjukna. Det är uppenbart att vissa uppgifter är mer sårbara och därför måste vi i hela livsmedelssystemet se till att det finns ersättare om flera personer blir sjuka samtidigt. Detta gäller också transport av livsmedel från gårdar till anläggningar och vidare till butiker och storkök. Varje företag, även gårdar, bör ha en lista på ersättare med telefonnummer som tar över vid sjukdomsfall.

Lyckligtvis har merparten av dem som smittats av coronaviruset lindriga symptom, vilket innebär att de snabbt kan återvända till arbetet efter att ha blivit friska. Det är bra att ha en likadan ”ersättarlista” också efter coronaepidemin. Vi tror att de flesta företag och gårdar redan har funderat på dessa frågor i samband med kvalitetssystemet och biosäkerheten. Om det ändå finns något att uppdatera, finns det allt skäl att göra det snabbt.

Så som republikens president klokt sade behöver vi nu hålla en fysisk distans till varandra, men samtidigt behöver vi komma varandra närmare på psykiskt plan. Detta lämpar sig bra även för matproduktionen. Vi fortsätter att arbeta enligt de goda produktionsmetoderna och deltar inte i sammankomster eller resor som inte är nödvändiga. Samtidigt hjälper vi dem som behöver hjälp med det praktiska arbetet, oberoende av om det är fråga om en ny arbetsuppgift i ett förädlingsföretag eller om det gäller att sköta djur på granngården.

Vi har klarat oss i mycket svårare stunder, vilket vi säkert alla tänker tacksamt på i dag, på årsdagen för vinterkrigets slut.

Livsmedelsverket: vanliga frågor om coronaviruset
 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Kanslichef Jaana Husu-Kallio

Kommentera

Ange din kommentar här.